Dílo Jiřího Koláře zdobí Kladenský zámek

Artefakty slavného umělce jsou vystaveny jen do září

V srpnu 2022 si připomínáme 20 let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších českých výtvarníků a básníků, jehož velká část života byla spjata s Kladnem, a proto Galerie Kladenského zámku ve spolupráci s Galeriemi Vltavín a Moderna pořádá v létě 2022 výstavu nazvanou jednoduše JIŘÍ KOLÁŘ. Expozice bude přístupná do 4. září. Galerie Kladenského zámku představuje tvorbu Jiřího Koláře vystavením artefaktů, jež jsou vedle jmenovaných galerií zapůjčeny také ze soukromých sbírek.

Jiří Kolář (1914 - 2002) byl významným autorem experimentální a vizuální poezie i mnoha originálních výtvarných technik. Ovšem kromě toho působil také jako dramatik, překladatel, sběratel umění a mecenáš samizdatové literatury a mladých umělců.

Narodil se na počátku první světové války v Protivíně, mládí ale prožil v Kladně. Dospíval v období hospodářské krize, což také předurčilo jeho profesní zaměření. Místo vytouženého tiskaře se vyučil truhlářem. Po té vystřídal mnoho manuálních zaměstnání. To mu však nebránilo věnovat se poezii. Nejen, že ji jako mladík četl, ale také začal psát vlastní texty.

Díky zájmu o poezii se seznámil s básníkem Františkem Halasem a významným teoretikem a kritikem umění Jindřichem Chalupeckým, s nímž také založil pozdější uměleckou Skupinu 42. V 50. letech upustil od poezie psané a našel uplatnění svého talentu v tzv. poezii předmětné, místo slov využíval objekty a obrázky, z nichž se časem staly vyhlášené koláže.

Díky svému výtvarnému talentu si Koláře všiml i umělecký svět v zahraničí. To také přispělo k jeho pobytu v Západním Berlíně a následně v Paříži, kde následně zůstal a po letech se stal francouzským občanem.

Už od 40. let 20. století podporoval mladé nadané umělce a v této své donátorské činnosti pokračoval i v době své emigrace. Po sametové revoluci se vrátil do Československa a spolu s Václavem Havlem a Theodorem Pištěkem byl iniciátorem vzniku Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Foto: Profimedia (Jiří Kolář, vlastní kolážový autoportrét)

Podcast