Dny Bohuslava Martinů 2017

9.11.2017 / Kulturní servis / Marek Šulc

Čtvrtým rokem pokračuje Nadace Bohuslava Martinů (NBM) v pořádání svého festivalu Dny Bohuslava Martinů (DBM) v osvědčeném modelu let minulých. Ústřední myšlenkou je propojit koncerty ve vlastním aranžmá s jinými významnými, zejména pražskými organizátory. 

Letošní ročník navazuje na úspěšnou spolupráci let minulých s Jihočeskou filharmonií, dále pak nově přináší koncerty Filharmonie Hradec Králové a Pardubické komorní filharmonie.Vlastní festivalové koncerty Nadací samostatně pořádané koncerty sledují několik cílů při rozšíření nabídky špičkové pražské kultury. Klíčovým cílem festivalu je uvádění tvorby Bohuslava Martinů, přičemž se klade důraz na zařazení novější české hudby do dramaturgie festivalu, včetně zařazování premiér, ať světových, českých či pražských. Druhým cílem je podpora postupně se množící angažmá vybraných mimopražských profesionálních těles ve speciálně připravovaných programech koncertů, stejně jako provozování komorní hudby s často netypickým obsazením. V neposlední řadě festival dává příležitost nejlepšímu výběru z amatérské a poloprofesionální oblasti sborového zpěvu. 

Přehled koncertů: 

5.12.2017, 19.30 - Zahajovací koncert festivalu Dny Bohuslava Martinů 
7.12.2017, 19.30 - Koncert dechového ansámblu Prague Conservatory Modern 
9.12.2017, 19.30 - Orchestrální koncert Komorní filharmonie Pardubice 
10.12.2017, 15.00 - Mírně jazzové odpoledne 
10.12.2017, 19.30 - Soborový koncert Martinů Voices 
11.12.2017, 19.30 - Komorní koncert "Martinů a jeho švýcarští současníci" 
13.12.2017, 19.30 - Orcestrální koncert Jihočeské filharmonie 
14.12.2017, 19.30 - Koncert komorního orchestru Martinů Strings Prague 
15.12.2017, 19.30 - Orchestrální koncert Filharmonie Hradec Králové 
16.12.2017, 10.30 - Matiné komorní hudby (Sedláčkovo kvarteto) 
17.12.2017, 15.00 - Sborový koncert Cancioneta Praga 

19.12.2017, 19.30 - Komorní koncert Kvarteto Martinů a hosté