Dny Bohuslava Martinů

22.11.2016 / Kulturní servis / Martina Klausová

Dny Bohuslava Martinů

Třetím rokem pokračuje Nadace Bohuslava Martinů (NBM) v pořádání svého festivalu Dny Bohuslava Martinů (DBM) v novém modelu. Ústřední myšlenkou je propojit koncerty ve vlastním aranžmá s jinými významnými pražskými organizátory. Stálé symfonické orchestry působící v Praze dle svých termínových možností pravidelně vstupují do programu festivalových ročníků (letos se festivalu zúčastní Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK), trvalým partnerem je také Pražský filharmonický sbor, stejně jako Hudební a taneční fakulta AMU a Pražské jaro, od roku 2016 k nim přibyla Pražská konzervatoř, festival EuroArt a Český spolek pro komorní hudbu při České filharmonii. V programu se také objevují koncerty těles mimopražských, letos např. Jihočeská filharmonie pod vedením Jana Talicha, která se zúčastnila již ročníku předchozího.

Termínový rámec DBM je dán takřka adventním obdobím, včetně festivalových prologů (22.11, 27.11, 30.11. 2016). Zahájení festivalu je každoročně svěřováno některému z předních dětských sborů, s povinností uvést v programu kantátu Otvírání studánek jako symbolu skladatelova návratu domů s vidinou očisty a nového počátku, a vedle toho výběrově to nejlepší z domácí tvorby pro děti. Letošní volba padla na Dětský pěvecký sbor Radost Praha a na Dívčí pěvecký sbor Puellae pod vedením sbormistrů Jana Pirnera a Vladislava Součka, který kantátu uvede 5. prosince v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce na Malé straně. Festivalový program zahrnuje koncerty velkých symfonických těles, a zároveň i koncerty těles komorních a vokálních. 

Závěr festivalu se tentokrát nese již ve vánoční atmosféře. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK uvede pod taktovkou Marka Ivanoviče Vánoční kantátu Arthura Honeggera, Úvodní sbor z Vánočního oratoria Johanna Sebastiana Bacha a chybět nebude ani tvorba Bohuslava Martinů, na tomto koncertě zastoupená Koncertem č. 2 pro violoncello a orchestr H 304.