Dny české a německé kultury

12.10.2018 / Kulturní servis / Marek Šulc

Od 23. října do 11. listopadu 2018 se konají 20. Dny české a německé kultury v Euroregionu Elbe/Labe na obou stranách hranice. Pro tento jubilejní ročník je připraveno během dvaceti dnů 63 kulturních akcí na německé a 25 na české straně. V letošním roce si dali pořadatelé za cíl uspořádat více akcí mimo města Drážďany a Ústí nad Labem.

Festival zahájí na české straně slavnostní koncert Ivy Bittové a Hany Kotkové v úterý 23. října 2018 v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Obě umělkyně představí dílo nejznámějšího žijícího maďarského skladatele Györgye Kurtága Kafkovy fragmenty, napsané pro soprán a housle. Skladba, označovaná za „téměř neproveditelnou“, se skládá ze čtyřiceti krátkých hudebních úryvků inspirovaných texty, které Kurtág vybral z deníků, povídek či dopisů spisovatele Franze Kafky. Po jarním uvedení nešetřila hudební kritika chválou na autorskou představivost G. Kurtága a interpretační umění I. Bittové a H. Kotkové.

Jak již zahajovací koncert napovídá, hlavním tématem letošního ročníku na české straně je německá literatura z českých zemí. Zaměřili jsme se především na jejího nejvýznamnějšího zástupce Franze Kafku. Právě jeho texty je inspirována řada připravovaných kulturních akcí různých žánrů, které tak nabízejí nejen hledání souvislostí v životě slavného spisovatele, ale i zamyšlení nad aktuálností jeho díla v dnešní době.

Franz Kafka a jeho dílo se promítnou do představení česko-německého inkluzivního divadla Kafkasia či do interaktivní virtuální výstavy ProměnaVR - VRwandlung, která byla představena na jaře letošního roku v pražském Goethe-Institutu. Návštěvníci tohoto unikátního projektu se na několik minut budou moci vcítit do Řehoře Samsy, hlavního hrdiny známé Kafkovy povídky, a prohlédnout si jeho pokoj. Publiku dále nabídneme projekci filmu významného rakouského režiséra Michaela Hanekeho „Das Schloss“ (Zámek) z roku 1997 či večer s německy psanou literaturou z českých zemích v rámci přednášky německé bohemistky Anny Knechtl nebo Ústecké literární noci s herci Činoherního studia. Festival bude na české straně zakončen novým projektem hudební skupiny Kafka Band inspirovaným nedokončeným románem Franze Kafky Amerika.

Foto: Martin Netočný