Do Hlubin písní romantismu posluchače zavedou Nikola Uramová a Ester Kosar

Koncert s písňovými cykly evropských autorů romantismu a folklorismu proběhne 17. ledna v Atriu na Žižkově.

Za týden - v úterý 17.1. od 19:00 - se v Atriu na Žižkově uskuteční koncert písňové tvorby, jehož idea pochází od původem české mezzosopranistky Ester Kosar, žijící trvale ve Velké Británii. Ta svou interpretační pozornost cílí na písňovou tvorbu a ke spolupráci si přizvala klavíristu Jana Duška ze spolku Lieder Company a sopranistku Nikolu Uramovou.

Program pojmenovaný Hlubiny písní romantismu je zaměřen na známější i méně známé písňové cykly romantických autorů Edwarda Elgara, Richarda Wagnera, Richarda Strausse, Antonína Dvořáka a Manuela de Fally - stylově mírně stranou stojícího španělského folkloristy.

Silně prokomponovaný písňový cyklus Mořské obrazy (Sea Pictures) britského romantika Edwarda Elgara není v Čechách příliš známý, ačkoliv bývá považován za jedno z autorových nejpůsobivějších děl. Existuje ve dvou verzích – orchestrální a klavírní, přičemž zahrnuje pět sugestivních písní inspirovaných mořskou tematikou a symbolicky zpracovávajících téma lásky a smrti.

Podobnými tématy se zabývají i cykly Richarda Wagnera (Pět básní pro ženský hlas a klavír, tzv. Wesendonck Lieder) a Richarda Strausse (Čtyři písně). Protipólem těchto závažných skladeb pak budou slavné Cigánské melodie Antonína Dvořáka a působivý cyklus Manuela de Fally 7 španělských lidových písní. Vášeň čišící z těchto dvou cyklů je činí posluchačsky nesmírně atraktivními.

Skladby budou provedeny v původních jazycích a doplněny titulky s českým překladem.

Foto: Ester Kosar a Nikola Uramová (archiv Lieder Company)

Podcast