Dvořákova Praha 2019

27.3.2019 / Kulturní servis / Marek Šulc

Dvanáctý ročník mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha opět přinese dva týdny plné krásné hudby, hvězdných interpretů a mimořádných zážitků. Výběr děl Antonína Dvořáka se letos zaměří na jeho instrumentální koncerty a v novodobé premiéře zazní první zhudebnění Dvořákovy rané opery Král a uhlíř. Taktovky se na festivalu ujmou vedle mnoha jiných i legendy Zubin Mehta, Neeme Järvi a Christoph Eschenbach. Diváci se mohou těšit na sólová vystoupení Iva Pogoreliche, českému publiku dobře známých bratrů Capuçonových, Nicoly Benedetti, Jiřího Bárty nebo Gila Shahama, který přijal i roli kurátora komorní řady. Rezidenční orchestr festivalu Česká filharmonie provede pod vedením Semyona Bychkova skladby Dvořákova přítele Petra Iljiče Čajkovského včetně slavného klavírního koncertu b moll v podání Kirilla Gersteina. 

Letošní Dvořákova Praha začne symbolicky v den výročí mistrova narození 8. září. Festival i páteřní programovou řadu Dvořák Collection zahájí skladatelův violoncellový koncert h moll a osmá symfonie „Anglická“. Pro tento slavnostní okamžik přizval festival skutečnou dirigentskou osobnost Christopha Eschenbacha a symfonický orchestr italského rozhlasu a televize Rai Torino. Violoncello rozezní vycházející hvězda světových pódií Kian Soltani.  

Legendární dirigent Zubin Mehta je spojen s Izraelskou filharmonií rekordních 51 let. Jejich společné pražské vystoupení bude jedním z posledních, kdy se představí v roli šéfdirigenta tohoto tělesa. V jejich podání zazní monumentální Mahlerova 3. symfonie. Zubin Mehta však není jedinou dirigentskou legendou, která na letošním festivalu vystoupí. Nestor dirigentského rodu Neeme Järvi stane v čele Estonského národního symfonického orchestru na úplný závěr festivalu. Tento koncert ozdobí houslistka Nicola Benedetti. Ve výčtu prestižních orchestrů nemůžeme opomenout ani Essenskou filharmonii, která dorazí se svým šéfdirigentem Tomášem Netopilem. 

Sběratelská Dvořák Collection se letos zaměří na souborné provedení instrumentálních koncertů. Vedle zmíněného violoncellového koncertu h moll, který festival zahájí, zazní technicky a interpretačně náročný Klavírní koncert g moll v podání Ivo Kahánka a Essenských filharmoniků. Méně známý raný Koncert pro violoncello a klavír A dur zazní v orchestrální úpravě předního znalce Dvořákova díla Jarmila Burghausera a v provedení úspěšného violoncellisty Tomáše Jamníka. Tentýž koncert 13. září uslyšíme také v původní skladatelově verzi s doprovodem klavíru a spolu s ním zazní i nejznámější Koncert h moll v podobě Dvořákova autorského klavírního výtahu. Výběr koncertů završí oblíbený houslový koncert a moll v podání jednoho z nejobdivovanějších sólových hráčů současnosti Gila Shahama.  

A právě Gil Shaham se letos ujal role kurátora komorní řady, která se vyznačuje jeho účastí nejen jako spolutvůrce dramaturgie, ale i interpreta. Ke spolupráci si přizval skvělé partnery, jimiž budou například Gerhard Oppitz, který věnoval velkou část uměleckého života šíření Dvořákova díla, Michail Lifits, Jens Peter Maintz, Kian Soltani, Pauline Sachse, i čeští kolegové Josef Špaček, Pavel Nikl a Wihanovo kvarteto. Zazní klavírní kvintety Antonína Dvořáka a jeho uměleckého vzoru Johannese Brahmse, Dvořákovo klavírní trio, ale i sólové skladby Roberta Schumana nebo Johanna Sebastiana Bacha. Komorní řadu uzavře 16. září populární Dvořákův Smyčcový kvintet Es dur, který bude v rámci večera konfrontován s moderní hudební řečí Erwina Schulhoffa a určitý svorník mezi tradicí a modernou vytvoří raný Klavírní kvartet a moll Dvořákova žáka a pozdějšího zetě Josefa Suka.  

Klavírní recitály jsou vždy ozdobou velkých festivalů. Dvořákova Praha letos nabízí dvě zajímavá jména. Ivo Pogorelich, jehož osobnost přinesla v minulosti do jinak poklidných vod klasické hudby neobvyklý rozruch a vášnivé diskuse o způsobu interpretace, představí průřez klavírní literaturou od Bacha přes Chopina až po Ravela. Druhým protagonistou, tentokrát v rámci debutového dne, bude Boris Giltburg. Tento izraelský klavírista ruského původu projde výzvou všech dvanácti Lisztových Transcendentálních etud a třinácti Rachmaninových preludií op. 32.

Letošní rezidence České filharmonie koresponduje s programovou řadou Dvořák Collection, a to provedením stěžejních koncertantních děl Petra Iljiče Čajkovského, jednoho z nejbližších Dvořákových uměleckých přátel. Dílo obou autorů spojuje invenční bohatost, kompoziční mistrovství, inspirace národní melodikou i neskutečná tvůrčí plodnost. Pod taktovkou šéfdirigenta Semyona Bychkova zazní nejznámější klavírní koncert b moll v podání klavíristy Kirilla Gersteina, houslový koncert D dur přednese Renaud Capuçon a sólového violoncellového partu ve Variacích na rokokové téma se ujme Gautier Capuçon. To vše doplní provedení symfonií č. 5 e moll a č. 6 h moll „Patetické“ a za mimořádné lze označit i provedení symfonie „Manfred“.