Dvořákova Praha 2020

Třináctý ročník mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha se uskuteční v původně plánovaném termínu, tedy od 4. do 20. září 2020. Konstantou zůstává hudba Antonína Dvořáka, a to v rozsahu možná v historii festivalu doposud nejširším. V zrcadle okolností oslovil festival absolutní českou interpretační špičku, sólisty, dirigenty i tělesa. Heslem festivalu je slogan „Češi hrají Čechům“.

Programový ředitel festivalu Jan Simon zdůraznil, že diváci nebudou z hlediska interpretačních a uměleckých kvalit nijak ochuzeni. „Jak se může každý přesvědčit nahlédnutím do programu, letošní Dvořákova Praha představí obrovskou uměleckou kvalitu. Při naší redefinici programu jsme měli před závorkou vytčeno, že chceme naplňovat dramaturgické záměry, které jsem si stanovil na několik dalších let, a to zcela bez kompromisů. Je úžasné, že je lze naplnit hvězdami, jež z českého interpretačního prostředí vzešly a dnes jsou těmi nejlepšími reprezentanty naší země ve světě“.

Dirigenti Jakub Hrůša, Tomáš Netopil, Petr Altrichter, Jiří Rožeň, v dvojjediných rolích sólistů a uměleckých vedoucích těles pak Radek Baborák nebo Josef Špaček, plejáda špičkových českých klavíristů počínaje Lukášem Vondráčkem, Ivem Kahánkem – čerstvým držitelem BBC Music Magazine Awards, Martinem Kasíkem, Duem Ardašev nebo nastupující hvězda Marek Kozák a další sólisté jako Jana Boušková, Tomáš Jamník, Jan Mráček, Kateřina Kněžíková, Simona Šaturová nebo Jan Martiník, to je částečný výčet těch, kteří osloví festivalové publikum. Vedle rezidenčního orchestru České filharmonie se představí PKF – Prague Philharmonia nebo Česká Sinfonietta a Collegium 1704.

Stěžejní programová řada Dvořák Collection se letos i v příštích ročnících soustředí na komorní dílo Antonína Dvořáka. Programově se tak prolíná s Komorní řadou, jejímž kurátorem je klavírista Lukáš Vondráček. Jan Simon při sestavování programu nezapřel své „klavíristické geny“, a tak pro letošní rok, a nejen pro něj, zvolil klavír jako dominantní nástroj těchto dvou programových řad. Roli garanta představení Dvořákova díla pro sólový a čtyřruční klavír, které se prolne festivalovým programem a vyvrcholí 19. září v Sukově síni Rudolfina, přijal klavírista Ivo Kahánek.

Rezidence orchestru České filharmonie se projeví významně třemi pilíři. Tím prvním je koncentrovaná pozornost dílu Josefa Suka, Dvořákova zetě, jehož dvě zásadní symfonická díla zazní pod taktovkou Jakuba Hrůši. Tím druhým je zahájení festivalu dvěma ikonickými díly Antonína Dvořáka, tedy Violoncellovým koncert se sólistou Václavem Petrem a Novosvětskou symfonií. Vzhledem k symbolice zahajovacího programu by bylo jen těžko myslitelné, aby koncert řídil kdokoliv jiný než šéfdirigent tělesa Semyon Bychkov, bytostně spjatý s uměleckým i prestižním růstem orchestru započatým Jiřím Bělohlávkem. Bychkovova osobnost je jedinou výjimkou jinak české interpretační sestavy. Třetím pilířem bude provedení Dvořákovy kantáty Te Deum pod taktovkou Petra Altrichtera jako výraz smíření a naděje v pozitivní budoucnost nejen festivalu, ale celého života společnosti v globálním rozměru.

Dramaturgie festivalu přirozeně připomene 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena, jehož díla zazní v komorním i mohutném orchestrálním provedení. Za všechny jmenujme provedení Missa solemnis v podání

Collegia 1704 a Collegia Vocale 1704 pod taktovkou Václava Lukse. Díky péči dirigenta Jakuba Hrůši a rezidenční České filharmonii se ke slovu dostanou i významné Beethovenovy instrumentální koncerty.

Nová programová řada Pro budoucnost se od letošní sezóny stane platformou pro vystoupení mladých hudebníků a pro prezentaci nových projektů Akademie klasické hudby zaměřených na vzdělávání a podporu mladých umělců. V sobotu 12. září bude Rudolfinum hostit finálové kolo mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga určené hudebníkům do 15, resp. 16 let. O den později se publiku představí Mladá filharmonie Dvořákovy Prahy (hráči mezi 15 a 24 lety). Pod vedením Tomáše Netopila vystoupí s nastudováním Beethovenovy Symfonie č. 9 d moll „S Ódou na radost“, mimo jiné jako dalším příspěvkem k Beethovenovu výročí. Festival ale nabídne i pohled do „hudební kuchyně“ v podobě veřejného mentoringu mladých umělců. Pedagogem a interpretem nadmíru povolaným bude Václav Hudeček, který svou hvězdnou kariéru začal právě na soutěži Concertino Praga 1966.

Přestože festival Dvořákova Praha dnes zveřejnil program letošního ročníku, prodej vstupenek zatím zahájený nebude. Robert Kolář v této souvislosti uvedl, že v danou dobu zatím není jasné, jaká bude povolená kapacita koncertních sálů. „To nás žene do poměrně problematických vod, ale lidské zdraví je samozřejmě nejdůležitější. Proto i když jsme dnes představili program, prodej vstupenek zatím nezahájíme." Podle Koláře se tak stane ihned, jakmile bude alespoň rámcově jasný postup při uvolňování opatření. Pořadatel Dvořákovy Prahy zároveň zohlední i obtížnou ekonomickou situaci některých diváků a nabídne tomu odpovídající „koronavirové“ vstupné.

Podcast