EU podpoří kulturní a kreativní odvětví

Praha bude hostit významný summit

V pražské La Fabrice se bude 22. a 23. září konat největší summit kulturních a kreativních odvětví v Evropě – European Creative Industries Summit 2022. Uskuteční se pod záštitou Předsednictví České republiky v Radě EU, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva kultury ČR a hlavního města Prahy. Do evropského programu EIT Culture and Creativity se budou moci přihlásit tuzemské subjekty z oblastí audiovize, hudby, literatury, gamingu, architektury, designu, scénických umění nebo tradičních řemesel.

Evropská unie nově na léta 2024 až 2027 vyčlenila 3,6 miliard korun na podporu kulturních a kreativních odvětví (KKO). Summit 2022 mimo jiné přiblíží, co všechno musí Česká republika udělat pro to, aby o tyto zdroje nepřišla, a jak mohou KKO subjekty pomoci se zelenou, sociální a digitální transformací ekonomiky České republiky.

Částka 3,6 miliard korun je dosud největší, jíž Evropský inovační a technologický institut rozdělí mezi přihlášené projekty ze všech unijních zemí. EU navíc poskytne další podpůrné programy pro rozvoj těchto odvětví.

„Kolik a jakým způsobem z evropského balíku podpory české projekty získají, záleží pouze na naši připravenosti a kvalitě projektů. Konkurence bude veliká, a abychom stihli rozjíždějící se vlak, potřebujeme zrychlit,“ upozorňuje ředitel Kreativní Prahy Petr Peřinka a dodává: „Nyní je důležité, abychom zapracovali na podpoře funkční spolupráce a propojení subjektů na všech úrovních – od státní, krajské až po lokální. Kreativní Praha z. ú. tento proces podporuje už přes dva roky.“

Za posledních deset let se KKO propracovala mezi jeden ze zásadních ekonomických sektorů Evropské unie. Z velké části byl tento pokrok živen technologickými inovacemi a digitalizací. Před pandemií KKO v EU zaměstnávala 7,6 mil. lidí a tvořila přibližně 4,4 procent HDP. Největší růst této oblasti přitom zaznamenala střední a východní Evropa.

Česká republika ale bohužel dlouhodobě nevyužívala potenciál domácích KKO založený na velké kulturní historii a značném lidském kapitálu. Teprve s nástupem pandemie se na Ministerstvu kultury ČR (MK ČR) podařilo prosadit první národní strategii rozvoje KKO a ve státní kulturní politice zohlednit ekonomické aspekty kultury. „Kreativní průmysl podporujeme na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR i prostřednictvím agentury CzechInvest. Příkladem je projekt Technologická inkubace, konkrétně kreativní inkubátor Creative BIC,“ uvádí Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu, který je v současné době pověřen řízením agentury CzechInvest.

Pro dobu trvání programů se zároveň počítá s maximálním využitím prostředků ze zdrojů poskytovaných Evropskou unií. Těmi jsou iniciativy jako New European Bauhaus a EIT Culture & Creativity od Evropského inovačního a technologického institutu. Poslední zmíněný program přerozdělí mezi přihlášené projekty částku 3,6 miliard korun, což je dosud nejvyšší částka alokovaná na inovace KKO. Přínosy nového programu představí na konferenci European Creative Industries Summit 2022 výkonný ředitel konsorcia EIT Culture & Creativity Bernd Fesel.

Rok 2022 a 2023 budou pro EU a tím pádem i pro Českou republiku revoluční. EIT Culture & Creativity pomůže KKO zotavit se po pandemii a stát se konkurenceschopnějším, udržitelnějším a produktivnějším. Spojením podnikatelských subjektů v KKO s vysokoškolskými organizacemi a výzkumnými centry budeme posilovat jejich odolnost a inovační potenciál. Zároveň budeme vzdělávat budoucí podnikatele, propojovat je se špičkovými podniky a touto synergií vytvářet inovativní řešení. Je proto nutné, abychom našli lokální partnery na všech úrovních veřejné správy,“ komentuje stávající situaci Fesel.

Foto: Profimedia

Podcast