Even Odd je odrazem evropské společnosti

Národní galerie otevřela v Malé dvoraně Veletržního paláce výstavu Mileny Dopitové Even Odd. Tento výstavní projekt měl svou premiéru v bruselském BOZAR  v roce 2022 v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Even Odd je expozice se silným morálním přesahem. Tvoří ji soubor objektů, které reagují na téma sounáležitosti evropské společnosti. Projekt s mimořádně aktuálním tématem, které rezonuje ve všech sférách společnosti, tak symbolicky zakončí sérii výstavních projektů, které v roce 2023 Národní galerie Praha pro své návštěvníky připravila. Even Odd si budou moci návštěvníci Veletržního paláce prohlédnout až do 3. března 2024.

Intermediální umělkyně Milena Dopitová vstoupila na českou výtvarnou scénu začátkem 90. let 20. století, která po roce 1989 otevřela nová témata a možnosti tvorby ve výtvarném umění. Hlavním těžištěm jejích děl se stal zájem o člověka a jeho intimní prožívání každodennosti. 

Dopitová pracuje s identitami v jednoduchých, až metaforických objektech, a přetavuje tak mnohdy všední účel objektů do hlubšího sdělení. V současné tvorbě Mileny Dopitové rezonuje téma kolektivních sportů a provázání společnosti skrze spolupráci a souhru.

Autorka děl na výstavě Even Odd je představitelkou silné generace umělkyň a umělců devadesátých let, její přístup je však velmi vnímavý. Ten zvolila i pro projekt, který vznikl pro prezentaci českého umění v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a byl prezentován v prostorách bruselské galerie Bozar.

Výstava akcentuje sounáležitost navzdory rozdílnostem v evropské společnosti. Dopitová představuje společnost jako majestátní stavbu. Vazby, jež nás váží dohromady, zajišťují stabilitu celé konstrukce. Zároveň jsou pohyblivé natolik, aby celek mohl být v neustálém pohybu.

Výstava zdůrazňuje, že právě odlišnost jednotlivých prvků i segmentů společnosti ji posiluje a vytváří vzájemnou harmonii. Ve světě, jehož napětí stále graduje, je podle Dopitové  rovnováha  privilegiem a empatie spolu s citlivostí jsou hodnotami, které je třeba kultivovat. 

Foto: Milena Dopitová na vernisáži výstavy svých děl Even Odd (© R. Funkeová)

Podcast