FOK připomene korunovaci Leopolda II.

20.1.2017 / Kulturní servis / Marek Šulc

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK uvede 31. ledna v kostele sv. Šimona a Judy v obnovené premiéře Korunovační kantátu Leopolda Koželuha z roku 1791. Ta vznikla u příležitosti korunovace Leopolda II., pro niž také Wolfgang Amadeus Mozart složil operu La Clemenza di Tito. Korunovace byla symbolem mnoha nadějí rodící se české společnosti a jejích státoprávních nároků. Kantátu v novém nastudování po 226 letech pod vedením Marka Štilce provede s FOK soubor Martinů Voices a sólisté Kristýna Vylíčilová, Josef Moravec a Tomáš Kořínek.

Korunovace císaře Leopolda II. za českého krále v září 1791 byla významnou a prestižní akcí, na níž se sešla téměř celá politická reprezentace českého politického a kulturního života a samozřejmě i zástupci tehdejší Evropy. Celou atmosféru včetně oprávněně velkých nadějí, které české stavy, české národní hnutí a obrozenci do této události a do nového českého krále vkládali, popisuje ve svém románu F. L. Věk i Alois Jirásek.

V době korunovace v Praze pobývali a pravděpodobně se i setkali tehdejší současníci – Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Salieri a Leopold Koželuh (1747 – 1818). Tento rodák z českých Velvar byl vedle Haydna a Salieriho (a samozřejmě po smrti Mozarta) jednou z nejdůležitějších skladatelských osobností. Koželuh dostal od českých stavů objednávku na oslavnou Korunovační kantátu na text prof. Augusta Gottlieba Meissnera z pražské univerzity. Jeho text, který má 17 částí, je oslavou panovníka, jeho rodu a poslání, které na sebe díky korunovaci panovník milovaný celým národem vzal.

Kantáta vzbudila hned po svém provedení velmi příznivé reakce v dobové publicistice. Repríza kantáty se odehrála na benefici pro chudé v pátek 23. září ve Stavovském divadle, spolu s kantátou zazněly ještě Koželuhovy symfonie, sbory a árie v podání Josefiny Duškové, která účinkovala i na premiéře. Účast dvora na korunovaci a velký úspěch kantáty pomohly dosáhnout Koželuhovi definitivně významného společenského postavení u dvora a jmenování komorním kapelníkem a dvorním skladatelem.