FOK připravil velikonoční koncerty

6.4.2017 / Kulturní servis / Marek Šulc

Kompozici Stabat mater na text středověké sekvence, jímavého obrazu truchlící Panny Marie pod křížem, začal Antonín Dvořák komponovat v únoru 1876. Za impuls ke zhudebnění bývá považováno úmrtí skladatelovy dvoudenní dcerky Josefy v srpnu 1875, roli však spíše sehrála Dvořákova varhanická funkce v kostele sv. Vojtěcha, při níž přišel do styku s duchovními skladbami starší doby i současníků a pocítil potřebu přispět k tomuto oboru vlastním dílem. Na konečné vypracování skladby, která po první pracovní fázi zůstala ležet, však měla rozhodně vliv tragédie Dvořákových v létě 1877, kdy jim během dvou měsíců zemřely další dvě děti. Dvořák kantátu dokončil v listopadu 1877.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK provede Stabat mater ve Smetanově síni Obecního domu na Zelený čtvrtek 13. dubna. Orchestr povede Jiří Malát, sólových partů se zhostí Jana Šrejma Kačírková, Václava Krejčí Housková, Tomáš Juhás a Jiří Sulženko. Spoluúčinkovat bude Pražský filharmonický sbor.

Druhý program v období Velikonoc připravil FOK v duchovním prostoru kostela sv. Šimona a Judy. Úterý 18. dubna bude patřit největšímu velikánovi barokní hudby Johannu Sebastianu Bachovi. Soubor Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové s pěvci Kristýnou Witmer, Markétou Cukrovou, Václavem Čížkem a Tomášem Králem posluchačům představí Velikonoční oratorium. Nenajdeme v něm jednotlivé „postavy“ biblického příběhu tak jako v pašijích, ani vyprávění evangelisty, chorály či skutečné drama, ale jeho ústředním tématem se stává jediná scéna: Petr, Jan a dvě Marie objevují prázdný hrob a rozjímají nad smyslem této události. Večer doplní kantáta Ježíši, jenž jsi mou duši.