FOK a Rudolf Pekárek

8.6.2015 / Kulturní servis / Marek Šulc

Na polovinu června připravil Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK abonentní koncerty věnované Rudolfu Pekárkovi. Ve dnech 17. a 18. června k poctě svého zakladatele zahraje FOK ve své narozeninové sezóně jeden z Pekárkových australských programů – Brahmsův Druhý klavírní koncert a Dvořákovu Osmou. Jako prémie pak v české premiéře zazní skladba Kelso Ouverture od významné australské skladatelky Miriam Hyde, jejímž dedikantem je právě Rudolf „Dodo“ Pekárek.

 Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK připomíná v průběhu narozeninové sezóny mnoho významných postav své historie, tou nejpřednější je Rudolf Pekárek, hudební organizátor a dirigent, která stál u zrodu Orchestru F.O.K. ve třicátých letech. „Je-li Rudolf Pekárek (1900–1974) hudební či širší veřejnosti vůbec znám, pak výhradně jako zakladatel orchestru a strůjce značky FOK. Vinu na tom jistě nesou totalitní režimy sužující naši zemi v průběhu 20. století. Nacismus pronásledoval Pekárka kvůli jeho židovskému původu, komunisté se jej zase snažili vymazat z paměti kvůli jeho odchodu do Austrálie. Vůči pozoruhodnému osudu tohoto libeňského rodáka bychom se však zachovali macešsky, kdybychom se jej nesnažili navrátit na důstojnou pozici v rámci české hudební historie,“ podotýká dramaturg FOK Martin Rudovský.