FOK v novém projektu s Divadlem na Vinohradech

17.3.2015 / Kulturní servis / Marek Šulc
Pražské Divadlo na Vinohradech uvede ve spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK inscenaci Kdokoli rakouského literáta Huga Laurene Augusta von Hofmannsthala. V duchovně inspirujícím prostoru Pražské křižovatky v odsvěceném kostele sv. Anny bude tak téměř stovkou účinkujících provedeno v omezeném počtu představení, které patří mezi jedno ze základních děl evropské kultury. V hlavních rolích se představí například Ivan Řezáč, Daniela Kolářová či David Steigerwald. Premiéra se uskuteční 19. března. 

Od 15. století se v různých jazycích a podobách scénicky předvádí či v písních a básních vypravuje příběh Kohokoli (Jedermanna, Everymena), člověka, kterého na vrcholu životních sil překvapí Smrt. Tohoto posla posílá samotný Bůh, rozhněvaný tím, že lidé ztratili víru a „mamon se stal jejich vidinou“. Je třeba lidem připomenout, že kdokoli z nás může být v kterémkoli okamžiku života předvolán před Boha, kde bude muset složit účet ze svých činů a úradků.

Bohatec Kdokoli se snaží nejprve Smrti vzdorovat, pak smlouvá o čas i možnost, aby ho před soud Nejvyššího doprovodil někdo z těch, s nimiž užíval života naplno. Nakonec je však vystaven poznání, že na cestě k poslednímu musí každý kráčet sám, jen s oporou svých činů a víry. V alegorickém závěru svádí víra zápas s peklem o duši Kohokoli, každého, kdo v posledním okamžiku nahlédl, že život není jen příležitostí k hédonismu a sebeuspokojování, ale součástí nadosobního řádu, k němuž je lidská bytost povinna svým životem dozrávat. Hra končí zázrakem. Mysterium, spojené s tajemství, poukazuje k obrodné síle, kterou přináší obtížné vyrovnání se se skutečností vlastní smrtelnosti.