FOK zahraje Koncert pro republiku

27.10.2016 / Kulturní servis / Marek Šulc

Státní svátek 28. října je již tradičním termínem mimořádného Koncertu pro republiku, pořádaného Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK pod patronátem Obecního domu. Ten je historickým místem, kde byla samostatnost nového státu vyhlášena a kde bylo v prvopočátku hlavní centrum její státní moci. Orchestr FOK působí v Obecním domě od roku 1939, kdy zde i poprvé uvedl Smetanovu Mou vlast.

Cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast zazní při svátečním Dni vzniku samostatného československého státu také letos. V pátek 28. října v 18 hodin ho FOK provede v nádherné Smetanově síni Obecního domu. Orchestr vystoupí pod taktovkou dirigenta Petra Altrichtera.

V den výročí vzniku republiky zpřístupňuje navíc Obecní dům svoje reprezentační prostory široké veřejnosti a připomíná tak svou slavnou historii. Už 6. ledna 1918 v Obecním domě čeští poslanci přijali tzv. Tříkrálovou deklaraci, jíž požadovali samostatnost pro český národ. Vše vyvrcholilo 28. října 1918, kdy vedoucí představitelé Národního výboru z prostoru Pánského a Českého klubu organizovali převzetí moci. V podvečerních hodinách pak Národní výbor slavnostně přijal v Grégrově sále zákon o zřízení samostatného československého státu a vydáním Manifestu k národu vyhlásil československou samostatnost.

Prohlídková trasa Dne otevřených dveří Obecního domu zpřístupní mnohá místa, která jsou s českou historií spjata. Prohlídka povede reprezentačními sály 1. patra, v nichž se návštěvníci setkají s díly předních českých umělců počátku dvacátého století, patří mezi ně malíři Alfons Mucha, Mikoláš Aleš, Jan Preisler, Karel Špillar, Max Švabinský, František Ženíšek, sochaři Josef Mařatka, Josef Václav Myslbek, Karel Novák a Ladislav Šaloun. Budova sama je dílem architektů Antonína Balšánka a Osvalda Polívky.