Galerie moderního (č)umění

GMU vydala průvodce galerijním světem pro malé i velké čtenáře.

Galerie moderního umění v Hradci Králové vydala unikátní knížku s odlehčeným názvem Galerie moderního (č)umění, která v rámci svého segmentu publikací zatím nemá obdoby a představuje velký přínos pro popularizaci galerijní edukace. Autorky Patricie Kaválková a Helena Šestáková, edukátorky GMU, zábavnou, odlehčenou a snadno přístupnou formou i jazykem seznamují čtenáře s královéhradeckou galerií. Ale v jistém smyslu vytvořily univerzální příručku, neboť kniha na konkrétních příkladech z GMU objasňuje principy fungování podobných institucí. Vedle historického kontextu (historie budovy, vznik a vývoj galerie) velmi výstižně, jasně a srozumitelně vysvětluje klíčové pojmy z oblasti provozu galerie, kurátorství, péče o sbírky a edukace, přibližuje hlavní galerijní profese a pozice a zároveň poskytuje návod návštěvníkům, jak se na moderní umění dívat a jak mu porozumět.

Kniha je určena především dětem od dvanácti let, ale nové informace, vědomosti a poznatky z ní načerpá i dospělý člověk. Může také fungovat jako cenný materiál pro studenty, kteří se tématem zabývají, například z VŠ oborů výtvarná pedagogika a galerijní edukace, ale i pro studenty SŠ. Přívětivost publikace a její přitažlivost pro děti podporuje velké množství ilustrací autorky Marie Juklíkové, připomínající dětské kresby, které obohacují knihu o další důležitou komunikační vrstvu a zároveň účinně podporují srozumitelnost textu.

V knize namísto obsahu k orientaci slouží rozcestník s návodnými otázkami, které čtenáře nasměrují ke konkrétní kapitole. Není ji tedy třeba číst od začátku do konce, ale lze do ní vstupovat na přeskáčku, do kterékoli kapitoly. Kniha má výrazný interaktivní rozměr – v souvislosti s tématy, o kterých pojednává, průběžně zadává čtenáři úkoly, pokládá mu otázky, jež ho nutí k zamyšlení, nebo ho podněcuje k vlastní tvorbě. Kniha tak může posloužit i jako pomocník pedagogům výtvarné výchovy.

Publikace Galerie moderního (č)umění byla finančně podpořena dotací z programu Ministerstva kultury ČR – Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví. Publikace vyšla v nákladu 1000 kusů a doporučená prodejní cena je stanovena na 290 Kč. Dostupná bude nejen v obchodě GMU, ale i u velkých knižních distributorů a také ve specializovaných knihkupectvích zaměřených na dětskou literaturu. Na pultech knihkupectví bude k dostání od 19. března 2021.

2_ph_Miroslav Podhrázský.JPG

4_ph_Miroslav Podhrázský.JPG

5_ph_Miroslav Podhrázský.JPG

3_ph_Miroslav Podhrázský.JPG

Foto: Miroslav Podhrázský

Podcast