Galerie pod pražským nebem

Projděte se venkovní expozicí soch s Galerií hl. m. Prahy.

I v době, kdy jsou muzea a galerie uzavřené, máme příležitost jednou z nich se bez obav projít. Je jí téměř celá Praha se sochami a plastikami umístěnými ve veřejném prostoru. Často je míjíme bez povšimnutí, a přitom se k mnohým z nich vážou zajímavé příběhy nebo osudy umělců. Na jednu takovou prohlídku venkovního umění nás zve Galerie hlavního města Prahy a nabízí i průvodce. Nejdete jej na webu galerie.

Davy turistů z centra města vymizely, a tak se můžeme v klidu projít po jeho historickém jádru. Dobře tak uvidíme na mnohá venkovní umělecká díla. První okruh, který galerie připravila podle sochaře a teoretika Pavla Karouse, autora projektu „Vetřelci a volavky, vede po Starém Městě. Možná budete překvapeni, kolik monumentálních děl z doby reálného socialismu, tedy z 60., 70. a 80. let 20. století, se tu nachází.

Procházka, která trvá cca 1,5 hod., začíná na rohu Pařížské ulice a Dvořákova nábřeží. Prvním z vybraných objektů ze souboru veřejné plastiky Galerie hl. m. Prahy jsou ve štítu budovy Právnické fakulty kamenné reliéfy umístěné pod prvorepublikovým státním znakem a nápisem Univerzita Karlova. Odhadněte, která z nich představuje Římské a která Nové právo. Vysvětlení najdete v průvodci, který si můžete z webu galerie vytisknout a vzít sebou.

Zavede vás i naproti k hotelům President a Intercontinental. Moderní budovy vně i uvnitř skrývají vskutku zajímavé plastiky. Nejen že se dozvíte, co představují, ale také zjistíte proč ozdoba Barrandovského mostu s názvem „Rovnováha“ vypadá záměrně nesouměrně a co symbolizuje.

V průvodci přirozeně nechybí ani historie Stalinova pomníku a jeho autora, stejně jako příběh nadčasového následovníka, který shlíží z Letné dolů na Prahu a podle technického stavu odměřuje čas. Mezi dalšími díly výpravy za veřejnými uměleckými objekty zaujme třeba socha Mojžíše od Františka Bílka z roku 1905. Víte, kde ji hledat? Během druhé světové války byste ji nenašli. Podobně zajímavé je i vyprávění, které se váže k pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí. Původně měl zdobit o zhruba dvacet let dřív úplně jiné náměstí. Takových zajímavých informací a soch však díky průvodci objevíte mnohem víc.

Foto: F. Sychra

Podcast