Hamlet současnosti

V ABC chystají premiéru slavné tragédie

Hamlet stokrát jinak – každá generace přichází s vlastním pojetím této hry. Je to vždy Shakespearova postava, avšak vždy s rezonancí jiné doby, hraná za jiných okolností. Jak se dívá na výjimečného hrdinu ve výjimečné situaci současná generace? Pojímá jej vskutku jako „výjimečného“? Odpověď můžeme nalézt v novém zpracování jedné z nejslavnějších her světového repertoáru. Hamleta od Williama Shakespeara připravuje v současnosti v Divadle ABC režisér Michal Dočekal s Tomášem Havlínkem v titulní roli. Premiéra se uskuteční 30. října v ABC od 19 hod.

Aktuálnost tragédie myšlení a činu, kde si lež hraje na pravdu, zrádci na přátele a vrah na dobrého krále, vidí režisér inscenace a umělecký šéf Městských divadel v replice Hamleta: „Tento zločinný a prohnilý svět musí být změněn! Ale jak? Mám na to dost sil? A má vůbec smysl se o to pokoušet?“ A k tomu ještě Michal Dočekal dodává: „Být Hamletem je povinnost každé nastupující generace, ale i kříž, pod kterým mnozí padnou.“

Kdo je Hamlet? A jaký je Hamlet dneška? Přecitlivělý syn, hloubavý intelektuál, nesmiřitelný mstitel, nebo rozpolcený mladík zmítaný emocí? „Každá generace má svého Hamleta a nachází v této dokonalé hře svůj odraz. Jsme přímo povinni skrze Shakespearův text formulovat zkušenosti naší doby, náš neklid a naši citlivost,“ doplňuje Jana Slouková, dramaturgyně inscenace. „Velkým tématem je také padoušství soudobé společnosti a podlost společenského prostředí, které naplňuje Hamleta odporem, ale s nímž nenachází dostatek síly bojovat,“ doplňuje Daniel Přibyl, druhý dramaturg inscenace a ředitel Městských divadel pražských.

V překladu Jiřího Joska hraje Hamleta Tomáš Havlínek, Gertrudu Ivana Uhlířová a v dvojroli Claudia i ducha Hamletova otce se představí Tomáš Milostný. V dalších rolích diváci uvidí Petra Konáše, Beátu Kaňokovou, Martina Donutila, Vojtěcha Dvořáka, Filipa Březinu, Evu Salzmannovou, Tomáše Weissera, Petra Kulta, Petra Urbana, Samuela Tomana a Martinu Jindrovou. Autorem hudby je Ivan Acher, scénu vytvořil Martin Chocholoušek, kostýmní výtvarnicí je Zuzana Bambušek Krejzková a dramaturgové inscenace jsou Jana Slouková a Daniel Přibyl.

Nejbližší reprízy jsou plánovány na 13. a 26. listopad 2021

Foto: Patrik Borecký

Podcast