Hippodamie skoná za doprovodu Severočeské filharmonie Teplice

V mnohém výjimečná trilogie scénického melodramu Zdeňka Fibicha a Jaroslava Vrchlického Hippodamie bude v neděli 3. prosince od 19 hod. připomenuta v Koncertním sále Pražské konzervatoře. Pod taktovkou Jiřího Petrdlíka, a v režii Doc. Věry Šustíkové mohou návštěvníci nevšedního večera vyslechnout koncertní provedení 3. dílu rozsáhlého hudebně-dramatického díla s názvem Smrt Hippodamie v podání Severočeské filharmonie Teplice a zkušeného hereckého obsazení.

Fibichův melodramatický cyklus Hippodamie určený především pro jevištní ztvárnění je unikátní umělecké dílo, jehož nastudování klade na inscenátory velké nároky. Důvodem je nepochybně sama výlučná kvalita a kvantita díla. Hippodamie obsahuje tři celovečerní inscenace (Námluvy Pelopovy, Smír Tantalův a Smrt Hippodamie), každá o čtyřech jednáních se zhruba desítkou dramatických postav. Dílo vyžaduje velký orchestr, recitační sbor a patřičnou výpravu. Fibich v Hippodamii prokazuje své mistrovství v uchopení vztahu slova a hudby. Daří se mu tak bohatě vykreslit psychologický vývoj postav a proměny vztahů mezi lidmi a událostmi.

Melodram jako žánr nebývá v současnosti tak často hostem na koncertních pódiích či divadelních jevištích. Mistrovské Fibichovo a Vrchlického dílo je velmi náročné na divadelní, ale i koncertní ztvárnění v celé své šíři. Proto se můžeme spíše setkávat s jeho jednotlivými díly.

Páteční provedení Smrti Hippodamie je po čase další příležitostí připomenout si mistrovskou Fibichovu práci s hudbou i slovem. Jak dokázal svou hudební invenci a cit pro mluvené slovo Fibich převést do podoby Hippodamie, se můžete dozvědět ze záznamu tel. rozhovoru s badatelkou v oblasti melodramu a režisérkou slova pátečního večera Věrou Šustíkovou. Paní docentka v rozhovoru mimo jiné také poodkryla původ námětu Hippodamie.

K provedení Smrti Hippodamie navázala Společnost Zdeňka Fibicha už potřetí spolupráci se Severočeskou filharmonií Teplice a poprvé také s Pražskou konzervatoří. Vedení orchestru se opět ujal Jiří Petrdlík.

Účinkují: Dita Hořínková - Hippodamie, Filip Sychra - Myrtilos, Petr Stach - Pelops, Zbigniew Kalina - Chrysippos, Ondřej Novák - Atreus, Viktor Dvořák - Thyestes, Tereza Engelová - Airopa, Jaroslav Slánský - Jolos, Ivan Krob - Pěvec, studenti Pražské konzervatoře - Lid

Foto: Severočeská filharmonie Teplice (©Severočeská Filharmonie )

Podcast