Hudba 17. a 18. století pod vlivem improvizace

13.4.2018 / Kulturní servis / Marek Šulc

Musica Florea uvede hned několik skladeb z období 17. a 18. století, které ovlivnila raná barokní improvizace. Koncerty Musica Florea uvede 23. 4. v Praze v Barokním refektáři sv. Jiljí. 

Mnoho hudebních skladeb vznikalo v době baroka tak, že byly skladatelem – interprety předváděny a teprve později zapisovány do not. Umění hudební improvizace tak bylo nezbytným předpokladem každého kvalitního hudebníka. 

„Programem koncertu se snažíme poukázat na to, co bylo typické pro vznik hudebního baroka,“ vysvětluje Marek Štryncl, dirigent orchestru. Dále Marek Štryncl dodává, že to byla především snaha o vyjádření extrémních emocí pomocí „nových“ výrazových prostředků, které pro nás mohou mít charakter experimentů připomínajících kompoziční techniky 20. století. „Překvapující pro naše diváky budou poněkud archaicky znějící nepřipravované disonance a rytmicky předržované tóny, které na první poslech nebudou respektovat harmonická a kontrapunktická pravidla. O těchto fenoménech víme prostřednictvím tzv. hudebně rétorických figur, které do hudby vnášely emocionálně výrazovou nepravidelnost, či dokonce jistou výstřednost,“ láká Marek Štryncl posluchače na dubnové koncerty orchestru. Abychom porozuměli interpretačním požadavkům té doby, je nezbyté se umění improvizace naučit. A to jak z hlediska předpokládané ornamentiky již zaznamenaných skladeb, tak i z hlediska „možného vznikání“ skladeb nových. Samozřejmě dle dobových zvyklostí, které se však nevyhýbaly pozoruhodným experimentům, které předcházely vývoj několika století. Koncert tak bude o současném experimentování a hledání, se kterým se italští mistři baroka potýkali a vytvořili „nový styl“. Ten měl svůj zdroj právě v umění improvizace.