Hudební podzim s Lípou Musicou

28.8.2017 / Kulturní servis / Martina Klausová

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica završil v roce 2016 své patnácté výročí. Z festivalu původně dramaturgicky zaměřeného na odkaz duchovní hudby a geograficky českolipský region se za dobu své existence vypracoval na mezinárodní hudební přehlídku, která reflektuje odkaz klasické hudby v plné jeho šíři, doplňuje jej o žánry hudebního divadla, baletu, tance i neklasické žánry hudební a své regionální zakotvení přesahuje záběrem na Liberecký a Ústecký kraj a pátým rokem i do sousedního Saska.

Sudetská otázka evokuje dodnes potřebu posilování základních lidských hodnot a sounáležitosti, potřebu nastolení přátelského dialogu, pochopení a vzájemného respektu. Prostřednictvím hudebního dialogu a kulturní výměny vzniká nejen přirozená platforma, ale také pozitivní stimuly pro kultivaci dialogu společenského. A právě v této oblasti vnímá festival nejintenzívněji své poslání a proto i do následující etapy vstupuje s cílem posílit a prohloubit česko-německou kulturní spolupráci.

16. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica se uskuteční v termínu od 15. září do 12. listopadu. Festival letos nabídne řadu 24 akcí na 18 místech Libereckého, Ústeckého kraje a v saském pohraničí. Lípa Musica nabídne i v roce 2017 koncert klasické hudby, ale i projekty s baletem, tancem a world music. Ústřední programová idea festivalu vykrystalizovala díky uvědomění si role kulturní instituce působící v regionu, jehož identita byla historicky utvářena i zraňována střetáváním kultur. I v letošním roce bude česko-německý kulturní dialog zásadní programovou linií a rozvine se i díky zařazení dvou nových lokalit včetně saské metropole Drážďan. Neméně významnou je však i snaha o kulturní rozvoj českého regionu a oživování jeho lokalit kvalitní hudební nabídkou. V oblasti interpretační a programové je pak zřejmým posunem získání umělecké garance osobností Radka Baboráka, světově renomovaného hornisty a dirigenta, který se nejen stává spolutvůrcem programu festivalu pro následující roky, ale také aktivním elementem v rovině sólové a komorní a navíc garantem vlastního festivalového orchestrálního tělesa.

„Díky uplynulému ročníku jsem si uvědomil a znovu připomněl hlavní myšlenku a poslání festivalu. Tou je oživování regionu formou pořádání koncertů, chceme přispívat ke zlepšení kulturní úrovně místa, kde žijeme, a ukázat krásy severočeského regionu a sousedního Německa prostřednictvím hudby. Lípa Musica bude tedy i nadále pořádat koncerty nejen ve větších městech regionu, ale mnohdy i v malých obcích, které zkrátka nemají vždy možnost setkat se se špičkovým uměním. V oživování a v probouzení zájmu o kulturu a náš region vidíme hluboký smysl a hlavní poslání našeho snažení,“ říká Martin Prokeš, ředitel a zakladatel festivalu.

Na festivalu se objeví celá řada hvězd v čele s basbarytonistou Adamem Plachetkou, hornistou Radkem Baborákem, houslistou Jiřím Vodičkou, violoncellistou Jiřím Bártou, Bennewitzovým kvartetem, Pražským komorním baletem a německými hosty – varhaníkem Albrechtem Kochem, pěvcem Joelem Frederiksenem a Ensemble Phoenix Munich nebo flamencovým duem Café del Mundo či populárním Hradišťanem. Vstupenek na festival rychle ubývá, neváhejte a zajistěte si své včas. Podzim v Máchově kraje, to je podzim s krásnou hudbou na festivalu Lípa Musica.

Bližší informace o festivalu a možnosti koupě vstupenek najdete na www.lipamusica.cz