Jan Ámos na Hradě

Na Pražském hradě se návštěvníkům otevřela velká výstava o Komenském.

V Jízdárně Pražského hradu se jako jedna z prvních výstav po době, kdy byly galerie a muzea uzavřené kvůli pandemii, otevřela výstava o Janu Amosovi Komenském. Na návštěvníky čekalo pět stovek exponátů půjčených z 80 institucí z několika zemí od 20. prosince. Výstava nazvaná Comenius 1592—1670 – Doba mezi rozumem a šílenstvím bude přístupná denně do 31. května. Dnes ji zahájil ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Výstava vznikla jako vyvrcholení připomínek 350. výročí úmrtí Komenského. V České republice se již od roku 2019 koná projekt národních oslav, který zahrnuje 14 akcí od vědeckých konferencí po výtvarnou soutěž pro děti. Do oslav ale vstoupila pandemie. "Dokonce ani touto výstavou jsme si nebyli jisti. Jsem rád, že ji konečně otevíráme a že se situace kolem epidemie zlepšila natolik, že si budeme moci dovolit na ni fyzicky pozvat návštěvníky," řekl dnes Zaorálek. Po rozhodnutí vlády se ode dneška mohou otevřít v omezeném režimu muzea, galerie a památky v Praze a dalších šesti krajích.

"Pro Jana Amose Komenského byly centrální myšlenky harmonie a aktivního života. Harmonie je těžko dosažitelná i v současném světě. Komenského zápas o řád světa mi dnes připadá stejně obtížný, jako byl v jeho době," řekl na výstavě Zaorálek. Připomněl, že Komenského rodinu postihly morové rány, takže byl ve svém životě konfrontován s podobnými tragédiemi, která svět postihla dnes.

Vedle toho, že se považoval za kněze a teologa, angažoval se také politicky a v závěru života se pokoušel nastolit mír mezi Anglií a Holandskem, sepsal spis Posel míru. "Jeho snaha zabránit válkám a násilí, která byla charakteristická zvlášť pro závěr jeho života, mi připadá, že je dneska stejně vážným problémem, jako byla tehdy," uvedl ministr. Doplnil, že toto Komenského úsilí by z něj dnes mohlo činit člověka méně naivního a idealistického, jak se mohl zdát v průběhu let.

"Komenský je představen v optice historické tradice a současně jsou ukázány proměny, jimiž procházel jeho myšlenkový odkaz a vnímání jeho osobnosti v průběhu uplynulých století. Výstava členěná do šesti oddílů propojuje tradiční témata s novými badatelskými perspektivami," uvedla spoluautorka výstavy Lenka Stolárová.

"Komenský je bezesporu jednou z největších osobností, které se kdy hlásily k českému původu," doplil spoluautor výstavy Vít Vlnas. "Činil tak hrdě a bezvýhradně, přestože větší část svého života byl nucen strávit v cizině. Také díky tomu se již za svého života stal zřejmě mezinárodně nejznámějším českým vzdělancem vůbec. Komenský dodnes oslovuje Evropu třeba svou vizí nadnárodních institucí, které by řešily konflikty mezi státy mírovou cestou. Ve středu úvah Jana Amose vždy stojí aktivní a vzdělaný lidský jedinec, přetvářející svět k lepšímu v souladu s boží vůlí," uvedl.

Zdroj: ČTK
Foto: Profimedia

Podcast