Janáček + Krása + Dvořák = CESTA

Divadlo F. X. Šaldy v Liberci uvádí v pátek 2. 6. a neděli 4. 6. vždy v 19.00 v premiéře unikátní projekt Cesta.

Originální autorský záměr režisérky Lindy Hejlové Keprtové je skutečnou cestou jak po formální, tak po obsahové stránce. Jeho jedinečnost spočívá nejen v tématu, ale také v zasazení jednotlivých částí inscenace do čtyř různých prostor města Liberec, kterými diváci společně projdou.

Na začátku stála obyčejná ambice o propojení témat, jako jsou osobní svoboda, odvaha či generační dialog, se světem dětských her. Snaha, která se postupem času stávala skutečnější a důvěrnější. A tak vznikla CESTA. Cesta obsahem i formou,“ říká režisérka Linda Hejlová Keprtová.

350780085_774213211103369_421407301418867698_n.jpg

Podstatou inscenace jsou tři skladby, které spolu obsahově a tematicky souvisí – všechny jsou zhudebněním vztahu mezi matkou a dítětem a vykreslují mimořádnou sílu tohoto emočního pouta.

Inscenaci zahajuje sborová úprava lidové písně Kačena divoká Leoše Janáčka. Hluboký zájem Janáčka o lidovou hudební tradici a jeho originální hudební jazyk dal vzniknout skladbě, která je jímavým nářkem zraněné kačeny truchlící nad osudem svých dětí.

350810510_220757744052016_4165034435162915855_n.jpg

Následuje hlavní pilíř inscenace, kterým je dětská opera Hanse Krásy Brundibár. V roce 2023 si připomínáme 80 let od jejího prvního provedení v Terezínském ghettu. Opera se s oblibou a úspěchem uvádí po celém světě především pro svou myšlenku a poslání, kterými jsou přátelství, společný boj proti nepříteli a především víra, že dobro musí zvítězit nad zlem. V rámci představení je ojedinělým prvkem zařazení baletního intermezza. Režisérka se inspirovala skutečnými, v historii provozovanými operními intermezzy, a tak se zrodil nápad na baletní grotesku za zvuků skladby Bugatti step Jaroslava Ježka.

351139331_720182899866508_391252160493377719_n.jpg

Závěr potom patří první části světově proslulé kantáty Antonína Dvořáka Stabat Mater. Kantáta se textově opírá o středověký hymnus. Ten vykresluje bolest Panny Marie, která pláče pod Kristovým křížem.

Jednotlivé části inscenace jsou koncipovány jako skutečná cesta, která koresponduje s námětem kolejí na plakátech, a jsou pojmenovány: 1. Na peróně, 2. Nastupovat, 3. Krátké zastavení, 4. Konečná stanice.

351106474_2736485373184971_579839937742496236_n.jpg

Na představení se podílí na 120 dětských účinkujících. Do zkoušení se zapojilo Dětské operní studio DFXŠ, dětský pěvecký sbor Severáček, orchestr ZUŠ Jabloňové, školní sbory Karolka a Lesněnky a také Baletní škola při DFXŠ. V inscenačním týmu působí Silvie Langrová, která je sbormistryní dětského pěveckého sboru Severáček a společně s režisérkou Lindou Hejlovou Keprtovou od začátku sezony vede též Dětské operní studio DFXŠ.

Na inscenaci opery Hanse Krásy Brundibár, která je součástí projektu Cesta, jsem se velmi těšila,“ svěřuje Silvie Langrová. „Za svou více než pětadvacetiletou práci s dětským sborem jsem se s tímto dílem, přestože jsem to před lety již plánovala, dosud pracovně nesetkala. Opera Brundibár sama o sobě vyznívá velmi optimisticky, dobro vítězí nad zlem, což je dětem velmi blízké. Na nás dospělých bylo vysvětlit jim historický kontext a skutečnost, že jen velmi málo terezínských dětí, které tehdy v opeře účinkovaly, se dožilo konce války. Myslím, že to děti chápou a chápou i další souvislosti, například propojení s nádhernou hudbou Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka, která představení rámuje,“ dodává sbormistryně.

350926644_699322821723640_3971563620632162667_n.jpg

Kromě velkého množství dětských hudebníků a tanečníků se představí také orchestr, sbor a sólisté DFXŠ - sopranistka Věra Poláchová, altistka Petra Vondrová, tenorista Sergey Kostov a bas Ievgenii Gunko.

Hlavní roli Člověka, který se v průběhu představení proměňuje v Brundibára, průvodce a mnoho dalších charakterů, ztvárňuje Petr Jeništa. Hudebního nastudování se zhostila trojice dirigentů – Karol Kevický, Anna Novotná Pešková a Tadeáš Tulach.

351004695_255340803816174_8080273870920573544_n.jpg

Osobní účast na druhé premiéře přislíbil i ministr dopravy Martin Kupka, který nad inscenací převzal čestnou záštitu.

V červnu se odehrají dvě premiéry, tři reprízy, dvě školní představení a poslední představení se uskuteční 17. června.

Představení začíná vždy v Technickém muzeu Liberec, a to v hodinu, která je uvedená na programu. Na nádvoří Technického muzea a v jedné z jeho industriálních hal proběhne první část programu, diváci se pak pěší cestou přesunou k libereckému bazénu, kde se odehraje baletní intermezzo, a závěrečná část proběhne v Šaldově divadle.

Foto: Daniel Dančevský

Podcast