Jarní Barokní podvečery budou ve znamení génia barokní hudby Georga Philippa Telemanna

23. ročník Barokních podvečerů souboru Collegium Marianum je dedikován Georgu Philippu Telemannovi (1681–1767) – velikánovi barokní hudby, který svojí tvorbou zasáhl snad všechny soudobé hudební žánry. „Ve svém díle se nechal inspirovat různými národními styly i lidovou hudbou a mistrně spojil francouzský šarm a italskou virtuozitu. Byl nejen geniálním autorem, ale také zdatným propagátorem své hudby, díky čemuž získal celoevropskou proslulost“, vysvětluje hráčka na barokní příčnou flétnu a muzikoložka Jana Semerádová, která je zároveň uměleckou vedoucí souboru Collegium Marianum a dramaturgyní Barokních podvečerů.

Koncertní řada představí různé aspekty Telemannovy tvorby v kontextu jeho německých, italských a francouzských současníků, jako byli například Georg Friedrich Händel či Jean-Philipp Rameau.

Cyklus zahájí ve slavnostním prostředí Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě 20. dubna koncert s názvem Amore Divino, který nabídne programem duchovních kantát a árií G. F. Händela, G. Ph. Telemanna a Ch. Graupnera. V sólových partech se zaskví nastupující pěvecká hvězda, sopranistka Elionor Martínez Lara.

Elionor Martinez Lara.jpeg
  • Elionor Martinez Lara (©archív festivalu Barokní podvečery)

Koncertní cyklus Barokní podvečery se za dvě desetiletí své existence stal nedílnou součástí pražské kulturní scény. Je významnou platformou, na níž se setkávají špičkoví interpreti z nejrůznějších evropských zemí s renomovaným pražským souborem Collegium Marianum. Za originální a objevnou dramaturgií stojí umělecká vedoucí Jana Semerádová. Program koncertního cyklu se každý rok věnuje pečlivě zvolenému tématu a představuje tak ucelený dramaturgický pohled na konkrétní aspekty kulturního a hudebně-historického vývoje.

Zahajovací koncert 20. dubna bude věnován skladatelům zvučných jmen v čele s Georgem Philippem Telemannem. Všichni autoři zařazení do tohoto programu byli během své kariéry propojeni s hamburskou operou, jejímž hudebním ředitelem byl po dlouhou dobu i Telemann. V programu koncertu se seznámíme s tvorbou mistra nezaměnitelných melodií Georga Friedricha Händela přes jeho souputníka, bouřliváka Reinharda Keisera až po Christopha Graupnera, který byl krátce cembalistou v tamním orchestru a také přispěl pár kusy do jeho repertoáru. V podání sopranistky Elionor Martínez Lara a souboru Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové zazní bravurní árie a kantáty skutečných mistrů barokní hudby.

Program koncertu 4. května nabídne díla Arcangela Corelliho a Georga Philippa Telemanna, velikánů, kteří představují také dva mezníky barokní hudby – tvorbu nastupujícího vrcholného baroka v díle Corelliho a galantním slohem prodchnutou hudbu Telemannovu, jež připravuje nástup klasicismu. Přestože se dílo Arcangela Corelliho vejde do „pouhých“ šesti sbírek sólových a triových sonát a koncertů, jeho vliv na současníky a následující generace hudebníků napříč Evropou byl nesmírný. Corelli se již za svého života proslavil jako vynikající hráč na housle a puntičkářský primárius, který výrazně posunul houslovou techniku i ansámblovou souhru na další úroveň. Jako první skladatel úzce zaměřený pouze na instrumentální hudbu získal všeobecné uznání a věhlas. Své současníky i pokračovatele inspiroval zdokonalením formy concerta grossa a triové sonáty. V následujících generacích skladatelů měl četné obdivovatele. Mezi ně patřil i Georg Philipp Telemann, který po slavném mistrovi nazval jednu ze svých sbírek triových sonát. Můžeme se těšit na precizní a zároveň hravé provedení jejich triových sonát v podání ansámblu Collegium Marianum v nastudování Jany Semerádové a Lenky Torgersen.

Závěrečný koncert jarní řady Barokních podvečerů 21. června představí další rovinu rozmanité tvorby Georga Philippa Telemanna. Stejně jako jeho německé současníky, i Telemanna zaujala francouzská hudba – nechal se jí ve své tvorbě inspirovat ve snaze spojit ty nejlepší prvky z různých národních stylů. S francouzskou hudbou se seznámil nejdříve na dvoře hraběte Promnitze v lužickém Sorau a i po letech o svých koncertech říkal, že „mají vůni Francie“. Jako již v Evropě všeobecně uznávaný hudebník se pak do Francie podíval i osobně. Přijal totiž pozvání nejlepších pařížských hudebníků a pobyl ve městě nad Seinou celých osm měsíců. Svůj pobyt využil mimo jiné k publikaci druhé řady pařížských kvartetů. Francouzskou hudbou inspirovaná díla Telemannova, ale i jeho kolegy z Hamburku Reinharda Keisera na programu doplní nedostižný Jean-Philippe Rameau. V podání souboru Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové se budete moci zaposlouchat do vůní Francie prodchnutých děl, inspirovaných bájnými ženami Heraklovými – zuřivou Omfalé a krásnou Hébé.

Pražský soubor Collegium Marianum se od svého založení v roce 1997 věnuje provádění hudby 17. a 18. století se zaměřením na české a ve střední Evropě působící autory. Jako jeden z mála takto profilovaných profesionálních souborů v ČR má na repertoáru nejenom koncertní díla, ale pravidelně se také věnuje scénickým projektům.

Více informací a vstupenky na www.baroknipodvecery.cz.

Zdroj: TZ
Úvodní foto: Collegium Marianum, Lobkowiczký palác (©Petra Hajská)

Podcast