Jevgenij Kissin uvede 5. prosince v Rudolfinu premiéru své skladby o válce na Ukrajině

Český spolek pro komorní hudbu uspořádá mimořádný koncert, na němž klavírista Jevgenij Kissin - narozený v Rusku, ale žijící od roku 2017 v Praze - představí své nové klavírní trio inspirované nedávnými událostmi.

Koncert se uskuteční v Sukově síni Rudolfina v pondělí 5. prosince od 19:30. Spolu s autorem a pianistou Jevgenijem Kissinem vystoupí koncertní mistři České filharmonie, houslista Jan Fišer a violoncellista Václav Petr. Premiéru Kissinova Tria pro housle, violoncello a klavír doplní ještě Klavírní kvintet č.2 Antonína Dvořáka, v němž se k Janu Fišerovi a Václavu Petrovi připojí houslistka Petra Brabcová, violista Jiří Pinkas a klavírista Ivo Kahánek.

Kissinovo trio je třívěté. První věta ilustruje ruskou invazi a bombardování, druhá tragédii Ukrajiny a jejího lidu. Autor v ní cituje ukrajinské lidové písně Oj, přijdu já do hrobu a Běda mi, běda. Třetí věta zrcadlí konečné ukrajinské vítězství, ve které autor skladby a zároveň hlasitý kritik ruské invaze na Ukrajinu pevně věří.

„Třetí téma, Finale, je rozděleno na dvě části – první je napsána v ukrajinském a druhá v židovském stylu,“ vysvětluje Jevgenij Kissin. „Ten pro mne symbolizuje tři věci: ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je Žid. V ukrajinské armádě bojují izraelští dobrovolníci. Já jsem Žid, který se narodil a vyrostl v Rusku, a protože můj národ byl největší obětí ruské xenofobie, vždy jsem cítil silnou solidaritu se všemi ostatními oběťmi. Nyní jsou Ukrajinci hlavními oběťmi ruské xenofobie a imperialismu, takže se domnívám, že my Židé bychom měli být jejich hlavními spojenci.“

„Jevgenij Kissin patří k největším osobnostem současné klasické hudby. Považujeme si za čest, že se rozhodl uvést svoji novou skladbu ve spolupráci s koncertními mistry České filharmonie. Trio, které odráží jeho postoj k válce na Ukrajině, hovoří i za naše hudebníky,“ říká generální ředitel České filharmonie David Mareček a dodává: „Věřím, že tento mimořádný koncert bude zcela ojedinělým hudebním a emocionálním zážitkem pro všechny zúčastněné.“

Foto: Ivan Malý (archiv ČF)

Podcast