Jiří Bárta v České Lípě

9.5.2019 / Kulturní servis / Marek Šulc
Květnový koncert Českolipského kruhu přátel hudby přivítá v České Lípě proslulého violoncellistu Jiřího Bártu. V úterý 14. května vystoupí od 19 hod. v českolipském kostele Mistra Jana Husa a publiku představí ryze bachovský program složený ze suit tohoto mistra. 

Chybět ani tentokrát nebude další vlastivědné zastavení ­– Vlastivědný spolek Českolipska představí osobnost Josefa Gottfrieda Mikana, českolipského rodáka a předního lékaře a přírodovědce, rektora Karlovy univerzity a zakladatele pražské Botanické zahrady. Poslední dvě desítky vstupenek jsou ještě v prodeji ve festivalové pokladně či online na www.lipamusica.cz

Pro své českolipské vystoupení si Jiří Bárta vybral bachovský program, který zahrnuje provedení dvou jeho suit ­– Suity č. 5 c moll BWV 1011 a Suity č. 6 D dur BWV 1012.

Ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Českolipska bude úvod koncertu již tradičně patřit dalšímu představení výrazné osobnosti spjaté s Českou Lípou. Tentokrát půjde o osobnost z oboru přírodních věd – rodáka z České Lípy, který působil jako lékař a přírodovědec, Josefa Gottfrieda Mikana. Ten se narodil v roce 1743 v České Lípě a působil jako ředitel lázní v Teplicích a poté jako profesor chemie a botaniky na pražské univerzitě, kde byl roku 1799 zvolen rektorem. Byl rovněž zakladatelem pražské botanické zahrady a autorem mnoha odborných děl.   Jeho život se uzavřel v roce 1814 v rodné České Lípě.