José Cura jako pěvec, dirigent a skladatel

1.3.2017 / Kulturní servis / Marek Šulc

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK na svých abonentních koncertech 8. a 9. března naváže na spolupráci se svým rezidenčním umělcem José Curou. Na pódiu Smetanovy síně Obecního domu se José Cura během koncertů předvede jako pěvec, dirigent i skladatel. Ve světové premiéře svého oratoria Ecce Homo totiž zazpívá ústřední roli Krista, dirigovat pak bude zbytek programu, v němž zazní Gymnopédie Erika Satie a Chrámová okna Ottorina Respighiho.

„Ecce Homo není nic neobvyklého – existuje mnoho skladeb, postavených na tématu posledních chvil života Ježíše Krista, některé z nich jsou legendární a nedosažitelné. Je to ovšem skladba originální v tom, jak používá některé části bible, jako kupř. Žalmy a Stabat Mater, a vstupní verše Byl jednou jeden král, které jsem napsal v roce 1982 – ve spojení s „divadelním“ provedením Kristových pašijí.

Hudební a dramatický rozvrh Ecce Homo kombinuje náboženskou introspekci davů lidu v jejich pohanské neuctivosti s výjevy Krista, který je pozemsky reálný a pohybuje se mezi mystickou hloubkou a fyzickými projevy beznaděje odpovídající jeho lidské existenci. V tomto smyslu jsou pro mne působivé zejména tři momenty, ve kterých jsme svědky otřesné opravdovosti: Ježíšovo volání o pomoc v Getsemanské zahradě zachycené v Žalmu 6 „Otče kde jsi? Zachraň mne!“ Jeho zoufalý nářek na Golgotě: „Bože můj, proč jsi mne opustil?“, a antifona vložená ve Stabat Mater, kdy se Panna Marie dívá na svého umírajícího syna a ptá se: „Řekni mi, existuje větší bolest, než tahle?“ vyznal se José Cura.

V oratoriu se taktovky ujme Mario De Rose, argentinský dirigent, který působí jako hudební ředitel v Jihočeském divadle. Sólových partů pak čtveřice českých zpěváků Lucie Silkenová, Sylva Čmugrová, Aleš Voráček a Jaromír Nosek. Už na minulou spolupráci s José Curou naváže Královehradecký dětský sbor Jitro a Pražský filharmonický sbor.