Josef Mánes jako umělec, člověk i legenda

Národní galerie Praha otevřela na konci března ve Valdštejnské jízdárně velkou výstavu tvorby Josefa Mánesa. Autora Kalendářní desky pražského orloje mohou návštěvníci expozice vnímat nejen jako umělce různorodých děl, ale poznat jej blíže také jako člověka a zároveň spolu s autorkami výstavy poodkrývat aspekty „mánesovského mýtu“.

Josef Mánes je jedním z nejvýznamnějších českých umělců 19. století. Jeho tvorba se vyznačuje neobyčejnou šíří a kvalitou ⁠–⁠ zahrnuje práce určené do veřejného prostoru i vyhraněně intimního charakteru, díla nadčasová i zcela aktuální, podobizny, krajiny i alegorie; plátna, kresby i grafiky.

Výstava, která bude otevřena až do 16. července, představuje stěžejní okruhy Mánesovy tvorby a doplňuje je o srovnávací materiál, postihující jak práce jeho českých současníků, tak zahraničních umělců, kteří české prostředí ovlivňovali. Celkový obraz dotvářejí ukázky z Mánesovy korespondence, dobové texty a fotografie a v neposlední řadě i informace o nových objevech učiněných v rámci restaurátorského průzkumu Mánesových děl.

Cílem je ale také nahlédnout pod vrstvu po desetiletí tradovaných stereotypů, které se s Mánesovým dílem pojí. Významnou část výstavy proto tvoří recepce Mánesovy tvorby po jeho smrti, kdy se nejprve stal ikonou tzv. generace Národního divadla a v závěru 19. století bylo jeho jméno vtěleno do spolku sdružujícího umělce obracející se k novým výtvarným směrům. Ve 20. století se pak „mánesovský mýtus“ proměňoval od národoveckého pojetí první poloviny století k ideologizaci umělce v rámci socialistického realismu.

Výstava kurátorek Markéty Dlábkové a Veroniky Hulíkové představuje více než 400 exponátů z 25 veřejných institucí a soukromých sbírek, včetně originálu Kalendářní desky pražského orloje ze sbírek Muzea hlavního města Prahy.

Foto: Profimedia (kopie Mánesovy Kalendářní desky pražského orloje umístěná pod astronomickým ciferníkem)

Podcast