Julius Mařák v Liberci

7.10.2016 / Kulturní servis / Marek Šulc

Oblastní galerie Liberec zařadila do svého podzimního programu rozsáhlou přehlídku tvorby slavného českého malíře Julia Mařáka. Výstava se koná u příležitosti 150 let od vystavení Mařákovy uhlokresby Kongres pod jilmy, která byla prvním výrazným úspěchem tohoto litomyšlského rodáka. Příležitost seznámit se s tvorbou tohoto českého krajináře 19. století budou mít návštěvníci Lázní od 7. října až do 8. ledna příštího roku. Výstava Julius Mařák: Vídeňské úspěchy představuje nejdůležitější práce z umělcova vídeňského pobytu a díky zápůjčkám z institucí jako je Österreichische Nationalbibliothek (Rakouská národní knihovna) či vídeňská Albertina se bezesporu jedná o mimořádný výstavní počin celorepublikového významu. 

Julius Mařák patří k vůbec nejdůležitějším postavám české krajinomalby 19. století. Jako umělec působil od přelomu 50. a 60. let 19. století ve Vídni, v českých zemích se podílel na výzdobě reprezentačních prostor Národního divadla či Národního muzea. Od roku 1887 vedl krajinářský ateliér na pražské akademii, z něhož vzešly nejvýznamnější postavy moderní české krajinomalby – Slavíček, Kaván či Lebeda, a pro svůj pedagogický přínos je považován za zakladatele moderní české krajinářské školy. „Svá nejlepší díla však vytvořil mezi léty 1858-1887 během svého vídeňského pobytu. A právě na toto období a z něj pocházející nejvýznamnější práce se zaměřila i pozornost naší výstavy“, říká kurátor výstavy a znalec Mařákova díla Michal Šimek.

Zcela unikátní příležitostí je možnost vidět dosud nevystavený soubor Mařákových ilustrací pro kompendium Kronprinzenwerk, které vyšlo v letech 1886 – 1902 v celkem 24 svazcích z popudu korunního prince Rudolfa, syna císaře Františka Josefa I., a jeho manželky Alžběty Bavorské zvané Sissi. Tento ucelený soubor 19 Mařákových ilustrací dosud nikdy nebyl na českém území ani v Rakousku vystaven. Několik prací bylo pro výstavu zapůjčeno také ze sbírky slavné vídeňské Albertiny, aby doplnily chybějící střípky z bohaté mozaiky Mařákovy tvorby. „Získání zápůjček z Rakouska bylo opravdu velmi náročné, jak finančně, tak organizačně,“ popsal ředitel galerie Jan Randáček a dodal: „Bez soukromých partnerů výstavy bychom si to nemohli dovolit. Za to jim patří velký dík.“ Soubor rakouských zápůjček pak galerie doplnila zápůjčkami několika desítek Mařákových prací z českých galerií a od soukromých sběratelů. Výsledek bude zajímavý nejen pro znalce Mařákova díla, ale také pro širokou veřejnost, která může obdivovat precizní Mařákovy postupy a připomenout si tak počátky moderní české krajinomalby.