Když FOK komponuje

FOK představuje skladby svých členů v online koncertu.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK chystá hudební večer nazvaný Když FOK komponuje, ve kterém zazní skladby některých jeho členů. Celkem devět skladeb od šesti skladatelů se rozezní v kostele sv. Šimona a Judy a zároveň na sociálních sítích orchestru v pátek 23. dubna 2021 v 19:00.

Jako jedno z nejvýznamnějších českých hudebních těles tvoří FOK ti nejlepší ve svém oboru. Není tedy divu, že řada jeho hráčů se úspěšně věnuje také skladbě. A právě tato skutečnost dala vzniknout online komornímu koncertu hudby napříč žánry, jejíž autory jsou sami členové FOK.

„Zjistili jsme, že uprostřed FOKu se nalézá několik velmi dobrých skladatelů, tak jsme je vyzvali, ať předloží, co by rádi prezentovali a sešla se opravdu pestrá mozaika děl. Daniela Valtová Kosinová, která má asi největší portfolio, píše jak jazzové věci, tak moderní vážnou hudbu. Tomáš Kirschner, hornista, skládá krásné hornové fanfáry. Tomáš Krejbich a Vladan Malinjak jsou spíš funkoví, crossoveroví, skládají moderní věci pro smyčcová tria a kvarteta. David Řehoř je improvizující a skládající marimbista a také krásně maluje, takže jeho výstup bude obohacen i obrazy. A Michal Novák kromě toho, že hraje na kontrabas, rovněž staví varhany a skládá barokní hudbu zelenkovského typu,“ říká k programu večera dramaturg Martin Rudovský .

Tomáš Kirschner je členem hornové sekce FOK. Večer bude otevírat jeho fanfára Milostná píseň komtese Lucii ze souboru Konopišťských fanfár. Na závěr večera zazní skladba Bystřina, která byla zkomponována speciálně pro tento pořad a je věnována hornové skupině FOK, která ji také celá zahraje.

Violista Vladan Malinjak představí své smyčcové trio Za pět dvanáct, které vzniklo na začátku pandemie při jedné z jam session s kolegy. Skladba reflektuje shon doby, který se ale s nástupem epidemie zastavil.

Daniela Valtová Kosinová uvede tři kusy, z nichž ve dvou zahraje na klavír a také zazpívá. Píseň Prayer byla napsána jako vzpomínka na přítele a sbormistra Petra Pálku. Píseň Pocta Janu Werichovi již podle názvu vzpomíná na slavného dramatika a autorčin vztah k němu. Z instrumentální skladby Tři kusy pro kvarteto lesních rohů zazní dvě věty. Skladba byla napsána pro festival lesních rohů v Žehušicích v roce 1997.

Michal Novák je členem skupiny kontrabasů a při komponování používá pseudonym Sandrik Giovannino de Provolone. V premiéře uvede Koncert G dur pro hoboj a orchestr, kde sólo zahraje hobojistka Liběna Séquardtová, pro kterou byl přímo napsán. Kompozice je v duchu baroka a tvorby Jana Dismase Zelenky, kterého autor považuje za svůj velký vzor.

David Řehoř ze sekce bicích nástrojů složil skladbu pro svůj nejmilejší nástroj – marimbu. Nese název Obrazy a úzce souvisí s výtvarným uměním, konkrétně autorovými expresivními malbami.

Tomáš Krejbich z violové skupiny svůj smyčcový kvartet Rondo funk popisuje jako fúzi klasické hudby, funku, rocku a popu. Napsal ji za svých studií v Dánsku v roce 2014.

Pořad Když FOK komponuje poběží na sociálních sítích FOK – na Facebooku a YouTube v pátek 23. dubna 2021 od 19 hodin.

Foto: Archív FOK

Podcast