Koncerty mladých interpretů, Nedbalova Polská krev i Pocta Antonínu Benewitzovi. Kultura v srdci Prahy už pojedenácté

Ke 31. březnu 2010 byla při příležitosti 200. výročí založení původního šlechtického spolku 31. 3. 1810 znovuobnovena Jednota pro zvelebení hudby v Čechách. Jejím cílem bylo tehdy - i při jejím obnovení - podpora a rozvoj žáků Pražské konzervatoře.

Zatímco první valná hromada Jednoty se konala 28. 4. 1810 a přijala tehdy především návrh stanov, první valná hromada znovuobnovené Jednoty se po 200 letech konala 1. 5. 2010 v Pálffyovském paláci v malostranském sídle Pražské konzervatoře. První členové na ní podepsáním Zakládací listiny potvrdili, že činnost Jednoty byla obnovena 31. 3. 2010 a jejím hlavním cílem je podpora rozvoje žáků školy.

V novodobé historii však už není hlavním cílem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách finanční zajištění chodu Pražské konzervatoře, to na sebe úspěšně již v roce 1918 převzal stát, ale především veřejná podpora hudby a umění. K tomu patří – stejně jako před 200 lety – všestranná podpora studentů Pražské konzervatoře ve všech představitelných formách a aktivitách.

konzervator1 Pavel Dosoudil.jpg
  • Sál Pražské konzervatoře (©Pražská konzervatoř, Pavel Dosoudil)

K nim patří samozřejmě i možnosti veřejné prezentace na koncertech či divadelních představeních. Proto se každoročně v podzimních měsících koná festival Kultura v srdci Prahy. Letos už pojedenácté a v jeho rámci se uskuteční šest koncertů. V Koncertním sále Pražské konzervatoře zazní například hudba Wolfganga Amadea Mozarta, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Antonia Vivaldiho či Bély Bartóka. Žáci Pražské konzervatoři připomenou slavnou operetu Oskara Nedbala Polská krev, ve spolupráci s Česko-německým skladatelským symposiem se uskuteční večer plný premiér s názvem Bohemica in Germanian reversus, několik generací violoncellistů a bývalých žáků profesora Františka Pišingera zavzpomíná na svého profesora a zahrají k jeho poctě. Nebude chybět koncert laureátů mezinárodních soutěží, který se uskuteční ve spolupráci s Nadací Život umělce, a na posledním koncertu festivalu vzdá Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře poctu řediteli "zlaté éry" konzervatoře Antonínu Benewitzovi.

Více prozrazuje i místopředseda Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách Ladislav Horák:

JZHC_pozvanka_Festival-v-srdci-Prahy_1116x1720px_2023_002_final_email.jpg

Úvodní foto: Hlavní budova Pražské konzervatoře s Rudolfinem (©Pražská konzervatoř, Pavel Dosoudil)

Podcast