Konec nekonečna? v Galerii Vyšehrad

2.3.2017 / Kulturní servis / Filip Sychra

Malířskou tvorbu Davida Pešata dlouhodobě charakterizuje fascinace procesem tvarování, kdy z amorfní hmoty vzniká cosi nečekaného. V Pešatových dílech jsou znovuobjevovány základní funkce obrazových komponentů, jako jsou linie, skvrna, obrys, plocha, rastr, barva, světlo, stín ad., stejně jako procesy, které vedou k jejich konstituci – malířské gesto, rytí, škrábání, vymývání, překrývání vrstev malby, tvarování malířské hmoty, ubírání či přidávání barvy, materiálové experimenty apod.

Dalším rozměrem Pešatovy tvorby, jak uvádí kurátor výstavy Petr Vaňous, je práce s malířkou iluzí. Na rozdíl od sochařství, je tu plasticita tvaru od počátku zakládána jako iluze. Některé tvary jsou kontrastní jiné naopak zaměnitelné (např. hlava, hlávka zelí, brambor, kámen). Na nejednoznačnosti asociací zakládá Pešat svou obrazovou „hru“ na formování a rozklad figury. Svými obrazy odkrývá povahu antropologických konstant vložených do způsobu bytí a pobytu / pohybu zde na světě.

Tyto konstanty pochopitelně poetizuje, ozvláštňuje. Někde je z figur strohý znak, jinde dynamicky se proplétající živá klubka, a jinde zase statické hromady či hroudy již takřka nerozlišitelných homogenních hmot. Něco pohlcuje stín, něco barva. Vitalita hmoty má blízko k sexuální tvaroslovné gramatice životodárných impulzů, reflexů, reakcí a gest. Výrazná je tu červeň. Tvary komunikují. Vysílají signály. Chtějí se dorozumět. Jinde ovšem trpí únavou, apatií, pasivitou.

Zvláštní skupinu tvoří obrazy s opakujícím se motivem tří pruhů (lampasů). Kulturní atribut (nejběžnější asociace v našem prostředí bude na textilní firmu Adidas) je tu Pešatem použit jako tvárný prostředek, který antropomorfizuje beztvarou hroudu. Autor sleduje vztah linie a skvrny, který v jednoduchých konstelacích oživuje mrtvou hmotu, ale není jednoznačně potvrzujícím odkazem na textilní oděv coby obal těla.

David Pešat (nar. 1980 v Praze) – absolvoval v l. 2001 – 2007 pražskou Akademii výtvarných umění (ateliér Malba I, škola prof. Jiřího Sopka), v l. 2005-2007 studoval také na VŠUP v Praze. V r. 2004-2005 vycestoval na stáž na School of Bella Artes in Granada ve Španělsku a v l. 2005-2006 studijně pobýval na School od Art in Kankaanpaa ve Finsku. V r. 2009 se stal finalistou Ceny kritiky za mladou malbu s přesahy. Člen volného sdružení EX, s nímž podniká výstavní projekty. Pravidelně vystavuje od roku 2004.

Výstavu David Pešat: Konec nekonečna?, jejímž kurátorem je Petr Vaňous, můžete navštívit od 3. 3. do 16. 4. 2017 v Galerii Vyšehrad (nad Libušinou lázní)