Kruh přátel hudby v České Lípě

17.1.2018 / Kulturní servis / Marek Šulc
Společnost Bohemorum, s. r. o., dlouholetý pořadatel MHF Lípa Musica, obnovuje od ledna tradici pořádání cyklu komorních koncertů v České Lípě v rámci Kruhu přátel hudby. Cyklus nabídne šest koncertních zastavení přímo v České Lípě, která budou navíc obohacena a zasvěcena významným historickým osobnostem spjatým s městem Česká Lípa a okolí v gesci Vlastivědného spolku Českolipska. Kruh přátel hudby startuje již v úterý 23. ledna koncertem mladého ansámblu Kalabis Quintet v Centru textilního tisku.  Až do prvního koncertu zůstává v prodeji zvýhodněné abonmá na celý cyklus, a to se slevou 20 %. Zbylé vstupenky jsou k zakoupení ve festivalové pokladně či online na www.lipamusica.cz.

 „Měl jsem tu čest seznámit se s Josefem Šimkem, Janem Křivánkem, panem MUDr. Kácovským či panem Truncem, to byli pánové, kteří založili v České Lípě Kruh přátel hudby, nebo v něm poté následně pokračovali. Pánové Šimek a Křivánek již nejsou bohužel mezi námi, ale já osobně cítím velikou potřebu v jejich nainvestované práci a lásce ke komorní hudbě pokračovat. Zároveň cítím již dlouhou dobu potřebu přinést našemu festivalovému publiku možnost navštěvovat koncerty i mimo festivalové měsíce, tedy období září až listopadu. Tento cyklus během ledna až června nabídne jednou měsíčně setkání s komorní hudbou a vrátí se tak ke skvělé tradici abonmá a setkávání přátel s komorní hudbou,“  představuje ideu cyklu Martin Prokeš, ředitel MHF Lípa Musica.
Cyklus bude navíc spjat s Vlastivědným spolkem Českolipska a připomene na každém koncertu jednu z osobností, které jsou s Českou Lípou a jejím okolím spjaté. „Již několik let ve mně dozrávala chuť pustit se do přípravy tohoto cyklu a v tu dobu mě oslovil pan Mgr. Michal Panáček, člen Vlastivědného spolku Českolipska s nápadem připomenutí historie a životních osudů význačných osobností, které jsou nějakým zajímavým způsobem spojeny s Českou Lípou. Jeho nápad jsem přivítal s nadšením, protože se náramně nabízela možnost propojit to právě se šesti koncerty našeho cyklu a věnovat tak každý večer jedné osobnosti. Přišlo nám to jako velmi citlivé spojení uměleckých prožitků s poznáním životů a činnosti osobností, které v historii našeho města zanechali a vybudovaly hodnoty, na nichž mi dnes stavíme a s nimiž žijeme,“ dodává Martin Prokeš.


23/1/19h | Centrum textilního tisku, Česká Lípa

Kalabis Quintet

Zuzana Bandúrová – fl étna, Jarmila Vávrová – hoboj, Anna Sysová – klarinet, Denisa Beňovská – fagot, Adéla Triebeneklová – lesní roh

Rejcha | Haas | Arnold


20/2/19h | Centrum textilního tisku, Česká Lípa

Purgatio

KCHUN: Martin Prokeš & Marek Šulc – zpěv,

Jiří Dvořák – mluvené slovo (ze záznamu), Rudolf Živec – videoart, Atila Vöros – kresba světlem

Středověká a renesanční inspirace Dantovou Božskou komedií ve zpěvech, mluveném slovu a video artu


20/3/19h | Centrum textilního tisku, Česká Lípa

Zemlinského kvarteto

František Souček, Petr Střížek – housle, Petr Holman – viola, Vladimír Fortin – violoncello

Mozart | Dvořák


24/4/19h | Centrum textilního tisku, Česká Lípa

Musica Florea & Improvizace (pra)zdroj hudebního umění

Jiří Sycha – barokní housle, Eleonor Machová – barokní housle, viola a viola da gamba, Magdalena Malá – barokní housle a viola, Tomáš Reindel – perkuse, Marek Štryncl – barokní violoncello a kytara, Iva Štrynclová – varhany

Michna | Purcell | Finger | Cavalli | Falconieri ad.


22/5/19h | Centrum textilního tisku, Česká Lípa

Lukáš Sommer – kytara

autorské skladby


19/6/19h | městský park, Česká Lípa (v případě nepříznivého počasí v kostele Církve československé husitské)

MAJÁLES, toť jest Máj a Les

:II:RITORNELLO:II: & Michael Pospíšil

zpěv, šalmaj, fl étny, loutny a barokní kytara

Folklorní soubor Barunka & Martina Pavlasová tančí, jančí, křepčí