Kulturní akce Pražské konzervatoře

25.1.2017 / Kulturní servis / Martina Klausová


Pražská konzervatoř není jen špičkovou vzdělávací institucí, ale nabízí i celou řadu zajímavých koncertů, divadelních představení a dalších akcí, určených široké veřejnosti. Vyberte si sami z bohaté nabídky programů: 

Únor
14. Koncert skladatelského oddělení PK. Koncertní sál konzervatoře, 19.oo.
17. P. Ožana: Obrázky z divadla. Premiéra muzikálového představení oddělení populární hudby. Námět/dramaturgie J. Balašová, hudba/texty písní P. Ožana, pohybová spolupráce A.Hájková. Divadlo Na Rejdišti, 19.oo.
18.  Koncert orchestru Musikhochschule Nürnberg. Housle Y. Zaitseva, dirigent M. Němcová. Program: P. Trojan, S. Prokofjev, N.  Rimskij-Korsakov. Koncertní sál konzervatoře, 19. 3o.
22. Reprezentační ples Pražské konzervatoře. Velký sál paláce Lucerna, 19.oo
25. Matiné Symfonického orchestru PK k 193. výročí narození B. Smetany. Sólisté: pěvci ND v Praze, dirigent M. Němcová. Program: Smetana. Národní divadlo v Praze od 11.oo.

Březen
9. J. B. Lully: Psyché. Premiéra operního představení studentů pěveckého oddělení. Hudební nastudování T. Hála,  choreografie M. Benoniová, režie T. Koutník. Divadlo Na Rejdišti, 19.oo.
26. Flétnový den. Fórum mladých flétnistů z celé ČR. Sál Pálffyovského paláce od 9.oo.  
30. Koncert ve spolupráci s Jednotou pro zvelebení hudby v Čechách. Smyčcový a Symfonický orchestr PK, L. Suchý – klarinet, M. Keller – violoncello. Dirigují Ch. Iwasaki a M. Němcová. Program: Francaix, Britten, Smetana, Martinů. Koncertní sál konzervatoře, 19.oo.
31. Pražská harfa. 1. ročník soutěže konzervatoří ČR ve hře na harfu. Sál Pálffyovského paláce od 9.oo. Koncert vítězů v 18.oo.   

Duben

3. Koncert oddělení žesťových nástrojů PK. Koncertní sál konzervatoře, 19.oo.
7. J. Offenbach: Orfeus v podsvětí. Premiéra operetního představení studentů pěveckého oddělení. Hudební nastudování V. Loskot,  režie Z. Brabec. Koncertní sál konzervatoře, 19.oo.
8.  Koncert laureátů 11. ročníku soutěžní přehlídky Mladý klavír PK. Koncertní sál konzervatoře, 18.oo.
12. Velikonoční koncert Barokního souboru PK. Dirigent J. Kydlíček. Program: Míča. Koncertní sál konzervatoře, 19.oo.
25. Koncert varhanního oddělení. Sál Martinů. HAMU v 19.3o.
27. Absolventský koncert s doprovodem Symfonického orchestru PK. A.Sysová - klarinet, M. Laštovičková - akordeon, J. Šilhavá – hoboj, L. Janata – skladba. Dirigent M. Němcová. Program: Janata, Debussy, Milhaud, Martinů. Koncertní sál konzervatoře, 19.oo.

Květen
4. Koncert Smyčcového orchestru PK a souboru PC Modern. Dirigují Ch. Iwasaki a P. Trojan jr. Program: Suk, Francaix, Slavický, Mácha, Ibert. Koncertní sál konzervatoře, 19.oo.
5. O. Daněk/J.F. Fischer: Krvavá Henrietta. Premiéra hudebně-dramatického oddělení. Režie J. Kačmarčík. Divadlo Na Rejdišti, 19.oo.
27. Akordeonová akademie – Andreas Nebl (Německo). Sál Pálffyovského paláce od 10.oo.

Červen
15. Koncert Smyčcového orchestru PK. Diriguje Ch. Iwasaki. Program: Mozart, Suk, Martinů. Koncertní sál konzervatoře, 19.oo.

Červenec
2.-12. IX. Mezinárodní letní klavírní kurzy Pražské konzervatoře.
24.-31.VIII. ročník Mezinárodní skladatelské soutěže Antonína Dvořáka. www.iadcc.kr

www.prgcons.cz

Změna programu vyhrazena.