Legendární sbormistr slaví na pódiu!

22.5.2018 / Kulturní servis / Marek Šulc

V neděli 27. 5. 2018 se od 19:30 uskuteční v Sále Martinů na HAMU Narozeninový koncert prof. Jiřího Chvály, sbormistra a uměleckého ředitele Kühnova dětského sboru, který v čele tohoto prestižního českého tělesa stojí již víc než padesát let. Jiří Chvála přivedl prostřednictvím sboru k hudbě tisíce dětí, z nichž řada dnes patří mezi přední české umělce. Nepočítaně pak je těch Kühňat, která si hudbu sice za povolání nezvolila, ale díky sboru je pro ně celoživotním koníčkem. 

Jiří Chvála slaví letos své 85. narozeniny. Absolvoval obor dirigování na pražské HAMU, poté působil jako sbormistr Českého pěveckého sboru (později Pražského filharmonického sboru) a Kühnova dětského sboru, v jehož čele stojí od roku 1967. Přímo tak navázal na mimořádný odkaz zakladatele sboru a svého profesora na hudební fakultě Jana Kühna. Vedl sbor při spolupráci s významnými českými a zahraničními dirigenty, režiséry, komorními soubory a orchestrálními tělesy. Absolvoval s ním řadu turné, včetně prestižních festivalů doma i v zahraničí téměř na všech kontinentech, a realizoval desítky nahrávek. Sbor přivedl k vítězství v řadě světových soutěžních klání (Neerpelt, Princeton, Tolosa, Wuppertal). Od roku 1958 působí Jiří Chvála také na katedře dirigování Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, kde byl v roce 1986 jmenován profesorem. Za svou dlouholetou uměleckou a pedagogickou činnost získal řadu uznání, mezi nimi Cenu Františka Lýska, Cenu Bedřicha Smetany, vyznamenání II. stupně od ministra školství ČR, ocenění Senátu Parlamentu České republiky a Ministerstva kultury České republiky. V roce 2014 mu byla udělena Zlatá medaile AMU, nejvyšší ocenění udělované touto institucí pro významné české i mezinárodní odborníky a umělce, kteří na AMU působili jako pedagogové.

V rámci Narozeninového koncertu vystoupí v neděli v Sále Martinů po boku Kühnova dětského sboru řada hudebních hostů, kteří jsou se sborem a Jiřím Chválou nerozlučně spjati. Zazní převážně český program, vyvrocholením večera bude kantáta Otvírání studánek Bohuslava Martinů. Tu Kühnův dětský sbor uvedl v předpremiéře před 63 lety! 

Foto: Karel Šuster