Máj v divadelním filmu

Mladoboleslavští zpracovali Máchovo dílo jako film

V Městském divadle Mladá Boleslav připravili pro diváky vizuální podobu slavného díla Karla Hynka Máchy Máj. Je to již druhý online projekt, kterým se soubor divadla vydává za svými diváky a snaží se s nimi přes nepřízeň koronavirové pandemie udržet kontakt. Publikum tak může místo z hlediště pozorovat příběh Máchovy lyrickoepické básně zdarma na internetu. Premiéra na youtube kanálu městského divadla je stanovena symbolicky na 1. květen a 19. hodinu.

Pro divadelníky z Mladé Boleslavi je slavné Máchovo dílo blízké nejen svou poetikou, ale také místem, kde Mácha pobýval a kde také došlo k události, z níž báseň částečně vychází. Básník prý zaslechl příběh o jistém Hynkovi (Ignáci) Schiffnerovi, který zavraždil svého otce a byl poblíž Mladé Boleslavi na pahorku zvaném Na spravedlnosti lámán v kole.

Ve vizuálním projektu mladoboleslavského divadla ožijí nesmrtelné verše přímo v místech, kde je Mácha vytvářel a kde se k dílu inspiroval. Natáčelo se na hradech Bezděz a Zvířetice, na parkánu Mladoboleslavského hradu i na Jarmilině skále.

Toto vrcholné dílo českého romantismu, které sám autor pojal jako osobní zpověď rozervaného romantického člověka plného nejistot a otázek po smyslu života, rozvíjí video koncept souboru MDMB, jímž se snaží divákům vynahradit nemožnost navštívit živá představení.

První „videoinscenací“ byla Bílá nemoc natáčená v různých prostorách mladoboleslavského divadla a určená ke shlédnutí pouze v on-line prostoru. Drama Karla Čapka mohou diváci na youtube kanále divadla vidět ještě 17. a 28. května. Stojí za celý mladoboleslavský soubor a stejný tvůrčí tým jako za novější inscenací Máj. O divadelní režii se postaral Petr Mikeska a filmové režie se ujal člen mladoboleslavského souboru, herec Milan Ligač.

Foto: Kateřina Suchanová

Podcast