Masterclass s hodinami zpěvu, herectví i kurzem managementu a sebeprezentace pro mladé pěvce

OPERA STUDIO PRAHA pořádá v týdnu od 21. do 26. srpna 2023 v budově HAMU v Praze Mezinárodní interpretační kurzy pro studenty klasického zpěvu i pěvecké profesionály. Mezi mentory bude proslulá operní pěvkyně Gabriela Beňačková i hobojista Vilém Veverka.

V rámci kurzů budou otevřeny tři třídy, v nichž budou mladí pěvci pracovat pod vedením vokálních koučů z celého světa. Zájemci si budou moci vybrat třídu slovenské sopranistky Gabriely Beňačkové, třídu amerického kouče Timothyho Cheeka nebo třídu, kterou povede francouzská klavíristka a vokální koučka z lyonské konzervatoře Hélène Lucas.

Kurzy studentům také nabídnou hodiny herectví a stage presence s Vojtěchem Svobodou, kurz fonetiky pro zpěváky a přednášku na téma “Management a sebeprezentace” s hobojistou Vilémem Veverkou.

Jedná se bezpochyby o mimořádnou příležitost, nastudovat si český i světový repertorár pod vedením těch nejzkušenějších lektorů.

Na závěr kursů se bude v sále Bohuslava Martinů v sídle Hudební a taneční fakulty Múzických umění v Praze konat závěrečný koncert. Uskuteční se v sobotu 26. srpna 2023 od 17 hodin.

Přihlášky mohou zájemci posílat na adresu: kurzyoperastudiopraha@gmail.com

Opera studio Praha vytváří tvůrčí zázemí začínajícím umělcům mnoha oborů

Podle vzoru zahraničních institucí podobného zaměření se Opera studio Praha rozhodlo spojit mladé umělce, zejména operní pěvce, dirigenty, mimy, choreografy, tanečníky a instrumentalisty v projektech, které jim na začátku kariéry umožní umělecky dozrát,  získat zkušenosti, rozvíjet se, jakož i objevovat nové rozměry svých talentů ve spolupráci s českými i zahraničními kolegy. Jejich koncerty, projekty i představení jsou originální a ojedinělé syntézou zpěvu, herectví a pantomimy. Tří expresivních veličin, které spojeny v celek navodí výjimečnou atmosféru a poskytnou divákovi zcela nový emoční a umělecký zážitek.

Úvodní foto: Gabriela Beňačková (©Petr Horník)

Podcast