Mezinárodní varhanní festival 2020

31.7.2020 / Kulturní servis / Martina Klausová

Posláním Mezinárodního varhanního festivalu v bazilice sv. Jakuba v Praze je představit špičkové světové varhanní umění v srdci Evropy a také bohatost a barevnost velkých svatojakubských varhan, které zní vždy originálně a nově. Jedná se o příležitost navštívit jeden z nejpozoruhodnějších pražských chrámů s bohatou historií a opředenou řadou legend s nevšedním interiérem a proslulou akustikou.

Dramaturgie jubilejního pětadvacátého ročníku vzpomene 15. výročí úmrtí dlouholetého svatojakubského varhaníka a skladatele Jiřího Ropka, připomene i nedožité 70. narozeniny českého skladatele Otomara Kvěcha, který, sám varhaník, věnoval tomuto nástroji podstatnou část své tvorby. Samozřejmě festival neopomene velikána Johanna Sebastian Bacha, jehož 335 let od narození a 270 let od úmrtí je výzvou pro všechny zúčastněné umělce, kteří do svých programů zařadili jeho díla.

Nemůže však nevzpomenou i výročí 315 let, kdy byly postaveny svatojakubské varhany Mistrem Abrahámem Starckem z Lokte. Během následujících staletí došlo několikrát k přestavbě nástroje až do dnešní podoby, kdy varhany umožňují provedení skladeb všech stylových epoch. Svatojakubské varhany se svými 8 277 píšťalami jsou dnes největším nástrojem v celé České republice. Spolu s interiérem a úžasnou akustikou vytvářejí jedinečný prostor pro chrámové koncerty, které svou vysokou uměleckou úrovní přispívají k věhlasu Prahy, která má co říct dnešní Evropě.

Vzhledem k letošnímu jubileu – 315 let od postavení původního nástroje Abrahámem Starckem z Lokte roku 1705 - je tak mottem celého festivalu oslava svatojakubských varhan.

Na jednotlivých večerech, které se konají vždy ve čtvrtek od 19:00 se postupně představí David Cassan (Francie), Přemysl Kšica (ČR), Natalia Uzhvi (Rusko), Jan Hora (ČR), Karol Mossakowski (Polsko), Ivana Michalovičová (ČR),  Johannes Zeinler (Rakousko) a zakladatelka a ředitelka festivalu Irena Chřibková (ČR). S tou bude na závěrečném koncertě spoluúčinkovat Kühnův smíšený sbor se sbormistrem Jaroslavem Brychem, tenorista Jaroslav Březina a harfistka Lydie Härtlová.

Koncerty jsou doplněny videoprojekcí, která umožní sledovat varhaníka při hře.