MHF Kutná Hora nabídne Beethovena i baroko

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora uvede všech 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena v mistrovském podání Konstantina Lifschitze.

Beethovenovy klavírní sonáty, barokní hudba i avantgardní kompozice zazní v rámci 14. ročníku MHF Kutná Hora, který stejně jako v loňském roce proběhne na konci srpna od 21. do 29. 8. 2021. Festivalovou dramaturgii připravuje violoncellista Jiří Bárta, který zve ke komorním projektům umělecké osobnosti, jejichž setkání v ikonických prostorách Kutné Hory zaručuje nevšední hudební zážitky.

Atmosféra v kapli Božího těla_foto Michal Kobrle.jpg

Již podruhé se MHF Kutná Hora koná v netradičním termínu na konci srpna. S vírou, že bude možné kutnohorský cyklus koncertů uskutečnit, festivalový tým připravuje 16 komorních programů. V letošním roce diváky čeká jak tradiční večerní program, který se koná zpravidla v chrámu sv. Barbory, tak i podvečerní cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena v mistrovské interpretaci Konstantina Lifschitze. Tento významný umělecký počin bude rozdělen do 8 koncertů hned od druhého do posledního festivalového dne, tedy od 22. do 29. srpna.

Konsatntin Lifschitz_foto Michal Kobrle.jpg

Dramaturgie festivalu stejně jako v loňském roce staví zejména na účasti předních tuzemských umělců. Jiří Bárta přizval k účasti klavíristy Igora Ardaševa, Terezii Fialovou, houslistu Pavla Šporcla, hobojistu Viléma Veverku, Heroldovo kvarteto, a mnoho dalších umělců, kteří budou po celý festivalový týden připravovat program večerních koncertů. Formát několikadenní tvůrčí dílny, při níž umělci tráví čas v Kutné Hoře přípravou společných programů, je festivalovým specifikem.

Bárta, Fialová, Beethoven_foto Alan Pajer, MFKH.JPG

Kromě autorů klasické hudební literatury v programu zazní díla soudobých a avantgardních autorů –letos tomu bude zejména 26. 8. v rámci programu Agnus Dei. Koncert je věnovaný vzpomínce na výjimečnou houslistku a dlouholetou oporu MHF Kutná Hora Corinne Chapelle, která v březnu letošního roku podlehla těžké nemoci.

Barokní hudba bude 24. 8. rezonovat kaplí Božího těla v programu Barocco goes to Kutná Hora, kde se mimo jiné představí theorbista Marek Kubát a flétnistka, zakladatelka souboru Collegium Marianum a odbornice na starou hudbu Jana Semerádová.

Koncerty komorní hudby Jiří Bárta tradičně propojuje a doplňuje o projekty na hranici žánrů. Letos zařadil Bachovu kantátu Ich habe genug (Mám dostatek) pro sólový bas, hoboj a smyčce propojenou s epickou básní Arnošta Lustiga nazvanou Kantáta – tanec šílených. V hudebně-lyrickém pásmu v režii Evy Lustigové doprovodí přednes Vilmy Cibulkové, Jiřího Lábuse a Viléma Udatného soubor Barocco sempre giovanne. Více o programu a prodeji vstupenek naleznete na www.mfkh.cz nebo www.facebook.com/mfkhkutnahora.

Foto: Michal Kobrle, Alan Pajer

Podcast