Místo rukaviček slavné pochody

Výstava k výročí narození skladatele Julia Fučíka

V Českém muzeu hudby zahájili menší výstavu, která připomíná 150. výročí narození hudebního skladatele a vojenského kapelníka Julia Fučíka (18. 7. 1872 – 25. 9. 1916). Plodný autor mnoha vojenských pochodů se měl na přání otce vyučit rukavičkářem, hudební nadání ale nakonec zvítězilo a mohl se tak dokonce stát žákem Antonína Dvořáka.

Julius Fučík se už v dětství naučil hrát na klavír a housle. Hudební vzdělání dále rozvíjel na Pražské konzervatoři, kde obohatil své dovednosti o hru na další hudební nástroje a hlavně o skladbu. Byl natolik nadaný a pilný, že mohl ke konci studia cizelovat své skladatelské schopnosti v kompoziční třídě Antonína Dvořáka.

Praktické zkušenosti získal v pozdějších letech. Působil jako fagotista a hráč na velký buben vojenské kapely, jako člen divadelního orchestru, či hráč Komorního dechového tria. Důležitým zlomem v jeho kariéře se následně stal úspěšně završený konkurz na místo kapelníka hudby 86. pěšího pluku v Sarajevu, který několik let vedl. Po odchodu z armádních služeb se věnoval naplno kompozici. Krátce také vedl svůj vlastní orchestr a zkusil štěstí jako hudební vydavatel.

V tvorbě Julia Fučíka se vedle slavných pochodů, jako je například Příchod gladiátorů, vyskytují i skladby vážnějšího charakteru: písně, symfonická a komorní hudba či duchovní skladby. Většinu svého profesního života strávil mimo české země jako kapelník rakousko-uherské armády. Tato skutečnost zásadním způsobem ovlivnila jeho tvorbu.

Výstavka, která je umístěna v expozici hudebních nástrojů do 8. srpna, představuje některé předměty z pozůstalosti skladatele a kapelníka, kterou České muzeum hudby spravuje.

Foto: Profimedia

Podcast