Mladí muzikáloví umělci už mají na Moravě školu

Při Městském divadle Brno zahájila tento týden výuku Muzikálová škola pro děti ve věku od 6 do 14 let. Jejím smyslem je poskytnout formou divadla vzdělání a výchovu k umění a hlavně k divadlu samotnému.

Na Moravě dosud neexistovala forma vzdělávání uměleckého rozměru, komplexnosti a jedinečnosti pro děti ve věku od 6 do 14 let, kterou škola nabízí. Právě takto nadané a vzdělané děti ve zmíněném věkovém rozsahu v Městském divadle Brno často hledají pro své inscenace. Nově otevřenou Muzikálovou školou při MdB tak divadlo navazuje na dlouholetou systematickou práci s dětskými herci ve svých činoherních i muzikálových inscenacích a též na úspěšnou muzikálovou přípravku dětí pro muzikál Matilda.

Celistvá příprava pro divadlo

Škola by měla děti komplexně a systematicky připravovat pro náročná divadelní muzikálová představení i pro následné umělecké vzdělávání na konzervatořích a školách s uměleckou profilací. Měla by také skrze hudební divadlo u dětí rozvíjet hudebně-dramatické nadání, afektivní a kognitivní schopnosti, dovednosti, vědomosti a kreativní myšlení.

Děti získají skrze nejosobnější kontakt s hudebním divadlem důležité kompetence pro další osobní a osobnostní rozvoj a poznání sebe sama a prohloubí sebedůvěru zrozenou v radosti z úspěšné tvůrčí činnosti. Vše za předpokladu individuálního, vnímavého a citlivého přístupu ke každému z nich.

Lektoři

Výuku zajistí zkušení lektoři z řad uměleckého souboru Městského divadla Brno. Jsou to osobnosti hudebního divadla s mnohaletou jevištní praxí, většina z nich je mnohonásobnými rodiči či lektory, kteří již připravovali děti pro naše inscenace a kteří kladou důraz na pozitivní vnitřní motivaci dětí ve výuce. Mladé adepty muzikálové scény povedou Alena Antalová, Lenka Bartolšicová, Jan Brožek, Jiří Daniel, Kristýna Daňhelová, Anna Marie Formánková, Petr Gazdík, Eva Helbichová, Zuzana Holbeinová, Svetlana Janotová, Hana Kratochvilová, Hana Kubinová, Michal Matěj, Marta Matějová, Viktória Matušovová, Milan Němec, Igor Ondříček, Petra Šimberová, Karel Škarka a Ivana Vaňková.

Další dovednosti

Jelikož hudební divadlo není pouze práce herců, hudebníků a režiséra, bude výuka děti prakticky seznamovat i s ostatními profesemi nezbytnými pro úspěšné vdechnutí života inscenaci. Děti se naučí vyrobit si jednoduchý, ale účelný kostým, samy se naučí nalíčit při použití minima prostředků, seznámí se základy svícení a ozvučení, s prací na výrobě rekvizit a scény, uvidí také, že inspicient či členové jevištní techniky jsou nepostradatelnými součástmi inscenace.

Výuka

Mladí adepti muzikálové scény budou ve škole pracovat ve třech skupinách rozdělených podle věku (v každé skupině je maximálně 15 dětí): I. skupina 6–8 let; II. skupina 9–11 let a III. skupina 12–14 let. Od 3. října 2023 se k uvedeným třem skupinám přidá ještě na základě zkušenosti z konkurzu speciálně vytvořená IV. skupina, která bude složena z dětí, jež už úspěšně absolvovaly přípravku pro muzikál Matilda a nejsou tedy v dané oblasti již úplnými začátečníky.

Děti čeká výuka herectví, v níž se naučí samostatně herecky uvažovat, vnímat a cítit na základě již prožité vlastní zkušenosti, vlastního vnitřního rytmu založeného na správném dýchání a vlastní osobní a osobnostní výbavě. Obtížnost textů a dramatických situací, s nimiž budou děti pracovat, bude volena citlivě s ohledem na věk a na úroveň již dosažených dovedností a schopností, se kterými k nám děti přicházejí.

Přirozenou součástí školní náplně bude také tanec. Děti se seznámí s různými tanečními styly, jako je street dance, jazz dance, moderní a výrazový tanec, salsa a kubánské rytmy, taneční gymnastika a pohybové hry, rytmika a další. Rozdíl mezi skupinami dětí je zejména v obtížnosti a použití jednotlivých tanečních prvků, způsobu výuky, v rozličnosti zvolených metod a ve volbě odpovídajícího hudebního doprovodu.

Výuka se zaměří také ve velké míře na zpěv. V rámci lekcí bude škola dbát na zdravý a přirozený rozvoj hlasového aparátu každého dítěte a jeho zapojení průřezem základních disciplín hudebnědramatického žánru. Každý lektor pak představí „vlastní“ techniku zpěvu, interpretační finesy, a především nabídne způsob uvažování nad pěveckou interpretací.

Představení

Žáci školy budou moci předvést získané dovednosti na závěrečném představení Pískání po větru a koncertním představení Muzikálová smršť. Uvedeny budou v rámci festivalu Dokořán pro hudební divadlo 2024 na Činoherní scéně Městského divadla Brno. Kromě toho jsou dalšími výstupy: nahrání vlastní písničky v prostředí profesionálního studia a jednotlivé dílčí výstupy měsíčních bloků v první polovině školního roku.

Foto: © Městské divadlo Brno

Podcast