Mozart a jeho pražští přátelé

1.11.2015 / Kulturní servis / Martina Klausová

Mozart a jeho pražští přátelé
Tak zní název druhého letošního koncertu festivalu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté, který v polovině října slavnostně odstartoval již svůj čtyřiadvacátý ročník. Druhé hudební setkání zavede posluchače k tvorbě „sluníčka“, jak geniálního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta tituloval náš velikán Antonín Dvořák. Kromě děl Mozartových uvedou Hudečkovi listopadoví hosté i ukázku z tvorby jeho přítele Duška, na jehož pražské Bertramce Mozart rád při svých pražských pobytech setrvával. Nenechte si ujít sváteční večer nejen s Mozartem, který se v úterý 10. listopadu uskuteční v sále Pražské konzervatoře.

Program druhého koncertu letošního ročníku Svátků hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté, otevře rozverné Mozartovo Divertimento v podání Českého komorního orchestru. Následovat bude ukázka z díla českého hudebního skladatele, pedagoga a klavíristy, manžela zpěvačky Josefíny Duškové, přítele Leopolda a Wolfganga Amadea Mozartových, Františka Xavera Duška. Ačkoliv jeho dílo stylově původně vycházelo z raného vídeňského hudebního klasicismu 18. století, generaci svých žáků naznačil další směr stylového a kompozičního vývoje hudby v duchu Mozartovy tvorby. Dušek patřil k předním osobnostem hudební Prahy na konci 18. století a je považován za zakladatele české klavírní školy. To ostatně doloží i náš přední klavírista Karel Košárek, který se ujme sólového partu v jeho Koncertu D dur.

Karel Košárek vystudoval konzervatoř v Kroměříži a Akademii múzických umění v Praze. Svá studia zakončil v USA (SMU Dallas), kde získal diplom Artist Certificate a titul Master in Music. Karel Košárek obdržel ceny na mnoha mezinárodních soutěžích, je laureátem soutěže Walter Naumburg v New Yorku (1997). Recitály v uplynulých sezónách v New Yorku, Dallasu, Palm Beach, Calgary, Tel Avivu, Petrohradu a Bangkoku, stejně jako koncertní vystoupení v Evropě a Japonsku dokumentují jeho mezinárodní umělecké aktivity. Vystupoval rovněž na mezinárodních hudebních festivalech a spolupracoval s předními orchestry, mezi které patří Česká filharmonie, Pražská komorní filharmonie, Symfonický orchestr FOK, Nagoya Philharmonic Orchestra, St. Petersburg Chamber Orchestra či Sinfonietta Cracovia.

Kromě Františka Xavera byla přítelkyní a múzou Wolfganga Amadea Mozarta i Duškova mladá půvabná žena Josefína. Dušková se s Mozartem seznámila roku 1777 při návštěvě Salcburku, odkud pocházela její matka, jež zde měla příbuzné. Mozart pro ni tenkrát složil recitativ a árii "Ah, lo previdi," KV 272. Mozart Josefínu roku 1786 doprovázel také na soukromém koncertu před Vídeňským dvorem, krátce po úspěšném uvedení jeho opery Figarova svatba. Ta byla v následujícím roce provedena i v Praze; řada milovníků hudby, snad i manželé Duškovi, při té příležitosti Mozarta do Prahy pozvali. A do Prahy se Mozart vrátil ještě o rok později, zde dokončil a v premiéře uvedl operu Don Giovanni. Tehdy pobýval u Duškových na Bertramce. Je pravděpodobné, že Duškovy zde navštívil i v září r. 1791, kdy dokončoval operu La Clemenza di Tito.

S osobností Josefíny je však především spjata skladba Bella mia fiamma, addio (Sbohem můj krásný plameni), kterou dle populární historky donutila Josefína Mozarta zavřeného v altánu napsat a nepropustila jej, dokud nebyl hotov. Mozart se za tuto lest Josefíně pomstil obtížností árie a hrozil ji, že pokud ji napoprvé nezazpívá bezchybně, part zničí. Ale "česká Gabrielli", jak současníci oceňovali hlas Duškové pro jeho rozsah a pružnost po italské koloraturní pěvkyni se s partem popasovala s úspěchem. Na listopadovém koncertním setkání se nejen této Mozartovy koncertní árie zhostí známá česká mezzosopranistka Jana Wallingerová Hrochová.

Tato pěvkyně pražskou konzervatoř ve třídě Jarmily Krásové (1993 - 1999). V roce 1998 získala druhou cenu na soutěžní přehlídce konzervatoří České republiky. Od roku 2001 se formou soukromého studia vzdělává u Natálie Romanové. V letech 1997 - 2000 zpívala v Opeře Mozart v Praze. Věnovala se interpretaci staré hudby s Ars Cameralis a folklóru s Muzikou Jara. Od roku 2000 je sólistkou Opery Národního divadla v Brně a v Praze a s úspěchem se představuje také ve Státní opeře Praha, ve Státním divadle Košice, v Divadle J. K. Tyla v Plzni, v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, v Moravském divadle Olomouc a v Městském divadle v Ústí nad Labem. Spolupracuje s předními českými orchestry a dirigenty a koncertuje po celém světě.

Závěr večera pak přinese společné vystoupení KošárkaHudečkem, kteří se ujmou sólových partů v Mozartově koncertu pro housle, klavír a orchestr D dur.

Vstupenky na koncert 24. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté, jsou v prodeji v sítích Ticketportal a Ticketpro. Více informací najdete na www.svatkyhudbyvpraze.cz.