V Sále Martinů se bude v neděli na koncertě Lieder Company zpívat Pod českým nebem

Další koncert Lieder Company připomene písňovou tvorbu českých autorů 20. století a opět také několik kulatých výročí.

Další koncert písňového spolku Lieder Company, pojmenovaný tentokrát "Pod českým nebem", se uskuteční v Sále Martinů v Lichtenštejnském paláci v Praze v neděli 13. listopadu od 19:30.

Těžištěm programu je tentokrát uvedení písňového cyklu Rok, op. 42 českého skladatele Karla Boleslava Jiráka, od jehož úmrtí si letos připomínáme 50 let. Jirák byl za svého života jednou z nejvýznamnějších osobností české hudby, pravidelně řídil Českou filharmonii, s níž uváděl kromě české hudby i významná díla svých současníků. Platil rovněž za respektovaného specialistu na hudbu Gustava Mahlera. Ve světe pak jako dirigent prováděl především českou hudbu, ať už romantickou nebo současnou. Byl prvním hudebním poradcem nově vzniklého Radiojournalu, rovněž pravidelně publikoval články a recenze koncertů. Jako pedagog vychoval celou řadu významných skladatelů (M. Kabeláč, I. Krejčí, S. Havelka ad.). Jeho tvorba je značně obsáhlá, avšak - patrně kvůli jeho poválečné, částečně vynucené emigraci do USA - upadla až na drobné výjimky v zapomnění. Její kvality jsou však nepopiratelné: Jirák se snažil najít svůj vlastní hudební směr na pomezí pozdního romantismu, modernismu, impresionismu a Nové věcnosti.

Cyklus Rok vznikl v roce 1941, tedy v době Jirákova vrcholného období, na básně Jaroslava Seiferta. I když nese výraz smutku a jisté válečné temnoty, svou působivostí a kompozičním mistrovstvím nepochybně obstojí i v sousedství jiných významných cyklů.

Rovněž tvorba Pavla Bořkovce není na koncertních pódiích uváděna tak často, jak by zasloužila a jak uznávaná byla za jeho života. Bývá často přirovnáván k Bohuslavu Martinů, ovšem bez mezinárodní kariéry. V letošním roce rovněž uplynulo 50 let od jeho úmrtí. Písňový cyklus Sedm písní na básně Vítězslava Nezvala z roku 1931 je krásnou ukázkou postupného oprošťování od pozdně romantického vyjadřování a inklinace k francouzskému neoklasicismu.

Druhou polovinu koncertu pak představují úpravy lidových písní z per Otmara Máchy a Ilji Hurníka, od jejichž narození letos shodně uplynulo 100 let. Zazní Máchovo pozoruhodné pásmo lidových písní Zpěv Horňácka a Hurníkův cyklus Slezské písně, op. 17. V neposlední řadě bude uveden i cyklus Národní písně a tance z Těšínska jednoho z nejvýznamnějších meziválečných autorů – Erwina Schulhoffa. Tento cyklus vznikl v roce 1936 - v době, kdy Karel Boleslav Jirák zajistil Schulhoffovi práci v ostravském Rozhlase v zájmu jeho ochrany před zesilujícím antisemitismem. Letos jsme si připomněli smutné 80. výročí Schulhoffova úmrtí v koncentračním táboře Wülzburg.

Interprety koncertu budou sopranistka Irena Troupová, mezzosopranistka Lucie Hilscherová, barytonista Roman Janál a klavíristé Bohumír Stehlík a Jan Dušek.

Zdroj: tisková zpráva

Úvodní foto: Karel Boleslav Jirák (Profimedia)

Podcast