Nadaní Františkové Xaverové

Výstavky o Brixim a Duškovi brzy skončí

Dva nadané české skladatele dělil jen zhruba měsíc od data narození. Míra talentu však byla u Františka Xavera Brixiho a Františka Xavera Duška neobyčejně veliká. Potvrzuje to nejen množství hudebních děl, která vytvořili, ale také ohlas, jaký vzbuzovala jejich tvorba v době svého vzniku a neustále láká k poslechu. Jací byli tito dva význační pánové? Přiblížit jejich osobnost a dílo se pokusilo České muzeum hudby v rámci dvou menších výstav. Prohlédnout si je v hlavní výstavní budově je možné už jen do 7. února.

František Xaver Brixi (1732–1771), patřil k nejproduktivnějším, ale také nejoblíbenějším českým i středoevropským skladatelům doby před nástupem vídeňských klasiků. Jeho dílo se odhaduje na více než 400 skladeb a stylově se dnes řadí do předklasicismu, tedy stylové syntézy pozdního baroka a nových impulzů.

Skladby tehdejšího pražského dómského kapelníka jsou dochovány v opisech v mnoha zemích střední Evropy, a některé z nich nezmizely z repertoáru ani v 19. století. Novodobé objevování Brixiho hudby nastalo již na počátku 20. století, v době nové fascinace pražským barokem. Výstavka o Františku Xaveru Brixim připomene brixiana ve fondech Národního muzea – Českého muzea hudby.

Český skladatel, klavírista a hudební pedagog František Xaver Dušek (1731-1799), jehož 290. výročí narození si v lednu 2022 připomínáme, patřil spolu se svou manželkou Josefou k přátelům Wolfganga Amadea Mozarta. Letní rezidence Duškových, vila Bertramka na Smíchově, je dnes světově proslulá jako místo, kde Mozart dokončil svou operu Don Giovanni a pravděpodobně také La clemenza di Tito. F. X. Dušek byl nejen vyhlášeným dobovým cembalistou a klavíristou, ale také významným skladatelem. Na výstavce jsou najdou návštěvníci muzea jeho díla spočívající ve stálé expozici a fondech Českého muzea hudby.

Foto: Profimedia

Podcast