Národní divadlo je slyšet jako nikdy

S příchodem roku 2021 spustilo Národní divadlo podcastový kanál nazvaný jednoduše: „Národní divadlo“.

Jeho cílem je přiblížit první scénu jako živý organismus, kde se stále něco děje, a pomoci divákům dozvědět se něco více jednak o chodu divadla, jednak o vzniku jednotlivých inscenací. Všechny čtyři soubory Národního divadla – tedy Činohra, Opera, Balet a Laterna magika – proto budou pravidelně připravovat k poslechu různorodé pořady, díky nimž bude možné sledovat aktuální dění v divadle, rozšiřovat si o něm znalosti a dovídat se něco nového jak o oblíbených umělcích, tak o jejich dílech.

Moderátory podcastů se stali herci Činohry Lucie Juřičková a David Matásek, průvodci jednotlivých pořadů však budou různí: dramaturgové, režiséři, tanečníci, zpěváci i herci Národního divadla. Posluchač podcastů se de facto stane svědkem celého života inscenace od jejího zrodu po derniéru. Činohru, Balet, Operu i Laternu magiku bude nyní možno vnímat komplexněji a uceleněji a z úhlů, které by leckoho napadly stěží.

O magické taneční inscenace Laterny magiky pro celou rodinu s názvem Zahrada a její podobě v podcastu Národního divadla hovořila s Markem Šulcem ve vysílání Classic Praha šéfdramaturgyně Činohry ND v Praze Marta Ljubková.

Foto: Národní divadlo (Hana Smejkalová)

Podcast