Národní galerie odtajnila projekty příštího roku

7.12.2016 / Kulturní servis / Filip Sychra

Hlavní výstavní projekty příštího roku

Národní galerie zahájí výstavní sezónu 2017 novou expozicí Charta Story v Salmovském paláci, kde před 40 lety vznikla a byla prvními signatáři podepsána Charta 77, nejvýznamnější symbol statečného vzdoru občanské společnosti namířeného proti represivním praktikám tehdejšího totalitárního režimu, vyzdvihující nutnost aktivní obhajoby základních lidských práv a svobod.

V březnu bude ve Valdštejnské jízdárně zahájena výstava Jízdárna Františka Skály, koncipovaná jako výstavy ve výstavě, muzea v muzeu, s důrazem na redefinování prostoru, pestrost tematických expozic a zpochybnění zaběhnuté představy o umělecké praxi a roli umělce. Výstavu předního českého tvůrce doplní umělecké intervence na Malostranském náměstí a doprovodí ji řada doprovodných participativních programů.

Grand Opening výstavní sezóny 2017

Zahájení výstavní sezóny 2017, tzv. Grand Opening, proběhne 14. března otevřením dvou site-specific instalací ve Veletržním paláci. Kontroverzní umělec čínského původu Aj Wej-wej po letošní úspěšné instalaci Zvěrokruhu před Veletržním palácem připravuje monumentální instalaci šitou „na míru“ tamní Velké dvoraně. V Malé dvoraně bude zas patřit prostor dílům Magdaleny Jetelové. Oběma projekty budou silně rezonovat aktuální společensko-politická témata.

Pokračovat budou další edice tří cyklů zaměřených na současnou zahraniční i domácí tvorbu – Moving Image Department, Poetry Passage a Introducing – představen bude mimo jiné i britský umělec a hudebník Brian Eno. Retrospektivní přehlídka Gerharda Richtera bude ve spolupráci s  velvyslanectvím Německé spolkové republiky a Goethe-Institutem zahájena 25. dubna v paláci Kinských.

Klasická témata bude na podzim reprezentovat výstava soustředěná na mecenášství rakouského arcivévody a českého místodržitele Ferdinanda II. Habsburského, syna císaře a českého krále Ferdinanda I. a jagellonské princezny Anny. Výstava s názvem Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem představí ve Valdštejnské jízdárně na tři stovky exponátů rozličného charakteru.

Anežský klášter jako živý prostor pro kulturu a volný čas

Národní galerie naváže na letošní zpřístupnění revitalizovaného kláštera Anežka NOVĚ! projektem Anežka LIVE! Klášter bude hostit také dvě výstavy koncipované jako intervence do sbírkové expozice středověkého umění. Projekt Očím skryté představí návštěvníkům podkresby deskových obrazů ze 14. až 16. století, následující výstava Očím na odiv se pak bude věnovat výzdobným technikám, užívaným ke zdobení středověkých soch a obrazů.

Proměna objektů Národní galerie

Revitalizace jednotlivých galerijních objektů bude pokračovat palácem Kinských, kde byla letos návštěvníkům zpřístupněna nová kavárna Café NG Kinský. V dalších letech budou následovat obsahové a zčásti i architektonické revitalizace paláců na Hradčanském náměstí, konkrétně pak Schwarzenberského a Šternberského. V příštím roce dojde také k oficiálnímu zahájení přípravné fáze obnovy a přestavby Veletržního paláce, který se v budoucnu stane hlavním sídlem NG.