Než výstavy odezní

Za pár dnů končí tři hudební výstavy

V objektech Národního muzea můžeme už jen do pondělí 4. října navštívit tři velmi zajímavé výstavy spojené s hudbou. Muzeum Bedřicha Smetany uzavře po dvou letech výstavu věnovanou nejpopulárnější české opeře Prodaná nevěsta „Nevěsta prodaná do ciziny“. V Českém muzeu hudby se pak chýlí ke svému závěru menší expozice s názvy „Mistrovská škola Pražské konzervatoře“ a „Svatá Ludmila v hudbě“.

"Nevěsta prodaná do ciziny" je příznačný název pro výstavu, jež se snaží pokrýt zahraniční uvádění slavného díla Bedřicha Smetany. Návštěvníci muzea u Vltavy tak mají ještě několik dnů možnost seznámit se třeba s prvním zahraničním provedením opery v Petrohradě roku 1871, ještě za skladatelova života. Připomenou si ale i její triumf ve Vídni roku 1892, uvedení v New Yorku s Emou Destinnovou v roce 1909 a vedle dalších provedení si výstava všímá rovněž nejnovějších nastudování na evropských operních scénách.

Smetanova opera byla uvedena nejen v mnoha evropských městech, její obliba vzrůstala i na počátku 20. století, kdy se prosadila v Americe, Africe, Asii i Austrálii. Na výstavě jsou představeny především fotografie (např. s Jarmilou Novotnou v MET z r.1941), divadelní cedule a plakáty, dále makety scén, pamětní medaile či alba ze sbírek Muzea Bedřicha Smetany. Výstavu nově obohatil restaurovaný originální kostým z uvedení Prodané nevěsty ve Vídni r. 1892. K zajímavým exponátům patří i korespondence francouzského barytonisty Victora Maurela s kněžnou Paulinou Metternichovou.

Výstavy v Českém muzeu hudby, které budou také ukončeny 4. října, nabízejí vzácný vhled do dějin Pražské konzervatoře a tématu zhudebnění fenoménu Svaté Ludmily.

Pražská konzervatoř patří k nejstarším hudebním ústavům v Evropě. I díky tomu jsou s její historií spojena význačná jména našich skladatelů a interpretů. V historii školy najdeme několik význačných mezníků. Mezi ně patří i rok 1919 spojený se zestátněním konzervatoře a vznikem mistrovské školy (do roku 1945). Drobná výstavka "Mistrovská škola Pražské konzervatoře" připomíná několik velkých osobností té doby, spjatých s výukou na této škole, která svým vysokoškolským charakterem předcházela Hudební fakultě Akademie múzických umění: Josefa Suka, Vítězslava Nováka, Viléma Kurze, Karla Hoffmanna, Františka Ondříčka, Václava Talicha či Josefa Bohuslava Foerstra.

Druhá krátkodobá výstavka v Českém muzeu hudby: „Svatá Ludmila v hudbě“ patří připomínce naší světice. V tomto roce, kdy si připomínáme 1100 let od její smrti, nám její osud nabízí vhled do doby počátku křesťanství a moderních dějin v Čechách, do doby, kdy Čechové výrazněji vstupují do evropských středověkých dějin jako respektovaný národ. Malá výstava odráží tisíciletou přítomnost kultu svaté Ludmily v hudební kultuře českých zemí, která vrcholí oratoriem „Svatá Ludmila“ Antonína Dvořáka.

Foto: Profimedia (Smetanovo muzeum)

Podcast