Nová expozice Národní galerie

15.10.2014 / Kulturní servis
V pátek 17. října se pro veřejnost v Salmovském paláci na Hradčanském náměstí otevírá nová dlouhodobá expozice Národní galerie v Praze. Sbírka umění 19. století v ní představí vybraná díla malby a plastiky prvních dvou třetin 19. století. Nová instalace ukáže nejvýznamnější část kmenového fondu Národní galerie v Praze obohacenou o zápůjčky, které jsou svým významem v kontextu vývoje umění 19. století nezastupitelné. Jedinečná sbírka, koncipovaná v chronologické linii do stylových, tématických a autorských celků, představí také rakouské a německé umění. Návštěvníci se mohou těšit na nejvýznamnější obrazy Františka Tkadlíka, Antonína Machka, Josefa Navrátila, Augusta Piepenhagena nebo reprezentativní kolekci malířské rodiny Mánesů v čele s pracemi Josefovými. Haushoferovu krajinářskou školu pražské Akademie budou reprezentovat plátna Adolfa Kosárka, Bedřicha Havránka a dalších, díla studentů Rubenovy školy historické malby provedou diváka naší i evropskou historií. Rakouské a německé umění zastoupí slavné malby Caspara Davida Friedricha, Johanna Christiana C. Dahla, Carla Spitzwega, Christiana Morgensterna, Carla Rottmanna, Friedricha Amerlinga, Ferdinanda Georga Waldmüllera a dalších, dokládající vzájemné umělecko-kulturní vztahy v rámci středoevropského kulturního prostoru. V širším výběru bude zastoupena také sochařská tvorba našich nejlepších autorů Václava Prachnera, Václava Levého, bratří Josefa a Emanuela Maxů a dalších, jež naznačí linii českého sochařství, ale i přijímání mezinárodních vlivů a jejich osobitou transkripci.