Nová výstava scénografií shakespearovských inscenací NdB je dostupná on-line

Národní divadlo Brno otevřelo pro divadelní nadšence e-výstavu, která přináší ukázky scénografických interpretací shakespearovských titulů řady vynikajících českých výtvarníků a scénografů 20. stol.

V letech 1918–1988 uvedlo Národní divadlo Brno na svých scénách více než 50 premiér titulů Williama Shakespeara. Nejčastěji uváděnými byly Veselé windsorské paničky, Zkrocení zlé ženy, Večer tříkrálový a Sen noci svatojánské, z tragédií pak především Othello. Proslulý Hamlet byl v tomto období uveden třikrát, Romeo a Julie pouze dvakrát, stejně jako Macbeth či Kupec benátský. Tituly historických a pohádkových her se objevují ojediněle.

Na inscenacích se podílelo celkem 42 scénických a kostýmních výtvarníků, většina z nich na jedné až třech, výjimkou jsou Ladislav Vychodil s pěti inscenacemi, Miloš Tomek se sedmi a Josef Jelínek a Inez Tuschnerová, tvůrci kostýmů čtyř inscenací. Výběr z dochovaných návrhů a fotografií realizací je průřezem interpretacemi shakespearovských titulů vynikajících tvůrců české scénografie 20. století.

Výstava archivu Národního divadla Brno s názvem Scénografie Shakespearovských inscenací v NdB 1918 – 1988 přináší ukázky scénografických interpretací shakespearovských titulů řady vynikajících českých výtvarníků a scénografů, např. Františka Muziky, Eduarda Miléna, Bohumila Babánka, Ladislava Vychodila či Josefa Weniga.

E-výstava vznikla ve spolupráci s Oddělením dějin divadla Moravského zemského muzea a je přístupná od 23. 11. 2023 do 26. 3. 2024.

Foto: Návrh scény Kupec benátský, premiéra 8. 4. 1936 / režie JAROSLAV KVAPIL / scéna a kostýmy JOSEF WENIG (© Archiv NdB)

Podcast