Obraz a hudba, Medek a Mařatka

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a Národní galerie Praha pořádají mimořádnou kulturní akci Obraz a hudba, Medek a Mařatka. Koná se  v pondělí 28. září od 18 hodin v klášteře sv. Anežky České.

Dílo Kryštofa Mařatky mělo zaznít v Anežském klášteře už v dubnu, bohužel však vzhledem k nouzovému stavu musel být tehdy koncert zrušen. O to příhodnější je nynější propojení s Mikulášem Medkem, rodiny obou umělců jsou totiž svázány přátelskými vazbami již po několik generací. Kryštof Mařatka zahraje klavírní improvizaci na téma obrazu Velký akt Mikuláše Medka, známá houslistka Alexandra Soumm uvede dvě Mařatkovy houslové sonáty a sonátu Leoše Janáčka pro housle a klavír.
Nebude se ovšem jednat o klasický koncert. Lektorka Národní galerie Monika Švec Sybolová, kterou zná publikum cyklu koncertů Obrazy a hudba, představí osobnost Mikuláše Medka a přidá odborný komentář k jeho oltářním obrazům vystaveným v Anežském klášteře. Zajímavostí je, že Mařatkova Sonáta pro sólové housle č. 4, která je jednou z položek programu, byla inspirována básní Ladislava Nováka M-M(m-m), věnovanou Mikuláši Medkovi. Akce je součástí doprovodného programu k probíhající výstavě Mikuláše Medka Nahý v trní.

Podcast