Okna do pravěku

Národní muzeum otevřelo novou expozici

Národní muzeum svým návštěvníkům zpřístupňuje v pořadí již třetí stálou expozici za poslední čtyři měsíce. Okna do pravěku jsou největší expozicí věnovanou pravěku v České republice a otevírá pohledy do života na našem území před dávnými časy. 2000 originálních exponátů, realistické modely a interaktivní prvky návštěvníka zvou k cestě prvohorními moři a močály i pod mořskou hladinu druhohorního moře, kde se seznámí s příběhem jediného českého dinosaura. V třetihorách bude svědkem realistického boje o život a v době ledové se setká s modelem mamuta v životní velikosti a podívá se do očí šavlozubému tygrovi.

V expozici Okna do pravěku můžeme ve čtyřech výstavních sálech obdivovat jedinečné exponáty, které představují světové milníky v poznání historie života na Zemi a to z dob od prvohor až po čtvrtohory. První koncepty expozice vznikaly již v roce 2008, ale intenzivní práce započaly až v roce 2016, tedy před 5 lety. Seznámí nás s prvohorními živočichy prvně popsanými Joachimem Barrandem nebo uvidíte vzácnou nejstarší suchozemskou rostlinu světa Cooksonia barrandei, která pochází z doby před čtyřmi sty třiceti miliony let. Poznáme i jedny z nejstarších známých plazů – třeba druhohorní mořské mosasaury a podíváme se do očí zatím našemu jedinému českému dinosaurovi Burianosaurovi augustai nebo děsivě vyhlížejícímu šavlozubému tygrovi. Zjistíme také, že naše území bylo svědky sopečné činnosti a vzniku různých jezer i močálů. V samotném závěru expozice nás pak uvítá mamut s malým mamuťátkem v životní velikosti a máme šanci si prohlédnout i originální kostru srstnatého nosorožce, který, rozhodně nebude chtít zůstat jen zavřený ve vitríně.

Tématem prvního sálu jsou prvohorní moře a prvohorní močály. Ačkoliv to může znít neuvěřitelně, více než polovina zkamenělin tu představuje pozůstatky obyvatel jižní polokoule. Právě zde návštěvníci vůbec poprvé spatří na vlastní oči nejstarší suchozemskou rostlinu světa Cooksonia barrandei.

Další sál se věnuje druhohorám a provede nás subtropickou přírodou ostrova, který se tou dobou rozkládal na většině území dnešních Čech a Bavorska. Zde na první pohled upoutá především model jediného českého dinosaura Burianosaura augustai, který je znázorněn realisticky v okamžiku své smrti. Jeho tělo totiž trhají žraloci na kusy. Tento světový unikát vychází z vědeckých výzkumů nalezené kosti, na kterých byly objeveny stopy po žraločích zubech.

Následuje sál věnující se třetihorám. Zde se seznámíme nejen se sopečnou činností, ale také s živočichy, kteří zde v tomto období žili. Spatříme tak například realistický boj o život lichokopytníka rodu phyllotillon a jeho mláďat, které se zrovna chystá napadnout smečka medvědopsů.

Čtvrtohory ukazují reakce živé přírody na opakované změny klimatu typické pro toto období. Právě zde na vás čeká obří model mamuta se svým mládětem nebo unikátní kostra srstnatého nosorožce, která je jedinečná především tím, že se dochovala celá.

Součástí expozice jsou také unikátní animace, které jsou téměř v každé vitríně. Jsou zaměřeny převážně na dětské publikum a velmi hravě a poučně vysvětlují složité procesy vzniku fosílií. Zároveň jsou v každé místnosti haptické exponáty (odlitky reálných fosílií) na které si budou moci návštěvníci sáhnout. V neposlední řadě pak bude expozice doplněna o interaktivní lavice, kde bude komixovou formou představena paleontologie a nejznámější exponáty.

Společně s expozicí Okna do pravěku Národní muzeum též nově otevírá sály Luminiscence, Nerostné bohatsví a Meteority. Obě patra Západního křídla Historické budovy Národního muzea jsou tak nyní plná nových přírodovědeckých expozic, které na 3.000 m2 vypráví velkolepé příběhy evoluce, pravěku, živé i neživé přírody a je v nich vystaveno celkem takřka 12.000 exponátů.

Foto: Národní muzeum

Podcast